Průvodce perlou renesance

Průvodce perlou renesance

 

Obálka průvodceJsou po světě města, která vás uchvátí svojí historií a krásou. Některá z nich navíc mají i atmosféru a duši. Pro mne jsou takovým městem Slavonice, architektonická perla na pomezí Čech a Moravy, město, které okouzlí prostou pohodou.

 

Jiří T. Kotalík

 

Průvodce městem a okolím vydala Slavonická renesanční společnost na jaře loňského roku. K dostání je na Informačním středisku ve Slavonicích - tel: 384 493 320, i@slavonice-mesto.cz, či přímo v kanceláři občanského sdružení u p. Mirky NEVRKLOVÉ - tel: 723 871 181, srs@slavonice.cz.

 

V dalších řádcích vám nabízíme krátké virtuální prolistování průvodce.

Cesta slavonickými dějinami

 

Historik Michal STEHLÍk je autorem cesty slavonickými dějinami. Jeho specializací jsou dějiny 19. a 20. století a má za sebou již řadu historických prací. Názvy kapitol: Hradby- jistota v nebezpečné době, Cesta k prosperitě, Doba renesanční slávy, Reformace a třicetiletá válka, Město na periferii, Dvacáté století - válka a vítězný nacionalismus, Dvacáté století - od diktatury k nové svobodě... vypovídají dobře o dopadech dějinných událostí a politických rozhodnutích na nejvyšších úrovních na životy konkrétních lidí ve Slavonicích.

 

Řez středověkým domem, grafika A. Schulz

 

"Teprve s rokem 1989, s otevřením hranic a se svobodnou možností rozvoje, dostaly Slavonice další historickou šanci stát se navštěvovaným místem, které obohacuje svého návštěvníka. Otevřelo se slavonické podzemí, došlo k rekonstrukci mnoha památek a do města se vrátil čilý kulturní ruch. Vzhledem k dávným tradicím se snad podaří ve svobodném prostředí navázat kdysi zpřetrhanou niť přirozeného života města i regionu."

 

Grafiky Aleny SCHULZ

 

Alena Schulz dnes žije střídavě v Maříži a ve Vídni a všechny grafiky v průvodci jsou z její dílny. Je malířkou a ilustrátorkou, ve Slavonicích provozuje přes letní sezónu útulnou kavárničku u kostela La Petite Mort.

 

Tvář města lze poznávat na mnoho způsobů...


"Někdo si vybere jedno ladící zákoutí s jeho klidnou atmosférou, jiný poslouchá přes sebe plynoucí zvuky města, další si náhodně povídá s procházejícími. Jsou však mezi námi i hledači stop historie, které potěší poodhalení roušky tajemství mnohdy dramatických osudů jednotlivých domů. Pro ty jsme se pokusili připravit dvě, prvním vydáním již úspěšně ozkoušené, vycházkové trasy."


Prosím, sgrafitová opona jde vzhůru. Vstupte.

 

Průvodci městem Vám budou David Vávra (architekt a renesanční osobnost) a Zdeněk Žampa (slavonický rodák a patriot). Během prohlídky můžete shlédnout a vnímat téměř jako v galerii blízkost ojediněle bohaté a pestré sgrafitové výzdoby, obdivovat zcela unikátní diamantové klenby ve slavonických mázhauzech a dotýkat se kamenů ohlazených staletími.

Z dolního náměstí k Besídce
Průvodce Zdeněk Žampa a David Vávra
Dolní náměstí alias náměstí Míru

 

Ukázkou zpracování vám nabízíme příklad interpretace památky, dominanty města, městské věže.

"Městská věž

Hrdá kamenná věž je předělena až romanticky překvapivým krajkovím vyhlídkového ochozu na kamenných krakorcích. Nad obytným patrem věže (do roku 1945 bydlel na věži ponocný - hlásný) se vypíná ojedinělý tvar barokní helmice. Byla osazena po požáru věže v roce 1750. Samotná stavba věže byla započata v roce 1503 a dokončena po 46-ti letech. Latinský nápis vytesaný v kameni při vchodu do věže oznamuje dokončení v předvečer svátku sv. Vavřince (11. srpna ) roku 1549.
Stavba byla financována nejbohatším slavonickým cechovním společenstvem soukeníků. Jejich erb je vytesán v patě věže. Celková výška věže činí 56,5 metru, ochoz se nachází ve výšce zhruba 35 metrů. Na věž vede 144 kamenných a 32 dřevěných schodů. Nejbizardnějším svědkem historie kraje je jeden ze zvonů zavěšený ve zvonici - zvon pochází z roku 1612, je ulitý zvonařem Baltazarem Hoffmannem v Praze Na Slovanech nákladem Kašpara st. Belvice z Nostic. Byl převezen v padesátých letech minulého století z kaple zbouraného kostela v Košťálkově - obce nacházející se v uzavřeném pohraničním pásmu za Starým Městem p/Landštejnem. Po pádu železné opony v roce 1989 byla věž celkově opravena a zpřístupněna."

 

SLAVONICKÉ PODZEMÍ A SGRAFITA ZBLÍZKA

 

Kapitolu o typickém architektonickém prvku renesance - sgrafitech - zpracoval slavonický restaurátor Daniel Chadim.

Kapitola o podzemí byla zpracována pomocí materiálů Stavební huti Slavonice, která již několik let opravuje a sanuje podzemí a zajišťuje průvodcovskou činnost - paní Radana Kobylková, tel: 775 906 330.

 

Slavonické podzemí
Graselova stezka je nazvána podle J. G. Grasela, skutečné historické osoby našeho kraje
Ukázka slavonického sgrafita

 

OKOLÍ SLAVONIC


"Dominantou města je mohutná kostelní věž. Vystoupejme po jejích starých kamenných schodech a přes kulisu pohádkových renesančních štítů se rozlédněme po kraji. Po kraji ležícím na na rozharní dvou států, po kraji ve kterém můžeme tušit a leckde i nacházet stopy osudů jeho obyvatel. Mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem stojí v lesích trojmezní kámen, který označuje historickou zemskou hranici Čech, Moravy a Rakouska. Tento kraj byl vždy hraniční a s tím souvisejí i mnohé dny jeho slávy, ale i dny utrpení.

Ať se ze Slavonic rozhodnete vydat na kteroukoliv světovou stranu najdete malebná městečka, lesy a louky, boží muka a kříže v polích, které dodávají této krajině osobité kouzlo. Jména na hřbitovních náhrobcích vypovídají o staletém spolužití dvou etnik. To, co je společné, bije do očí: profil krajiny, řeky, výšiny, pěkně uspořádaná, po dlouhou dobu hradbami obehnaná města, půvab selských stavení. To, co nás rozděluje, existuje, reálně i v hlavách lidí, jejich vzpomínkách a myšlení. Naše sounáležitost ke sjednocené Evropě je další příležitostí k překonávání bariér.
Loupežníka Johanna Georga Grasela, který v našem kraji kdysi řádil, zde již nepotkáte, ani železná opona nepřeruší vaše cesty, krajina je přívětivá a bezpečná."

Zdeňka Chadimová

 

 

Průvodce je doplněn mapou města s označením jednotlivých významných domů a památek u malé i velké vycházky, mapou Graselovy stezky, na které najdete zajímavé a dříve zapomenuté památky života našich předků a důležitými telefonními kontakty.

Přejeme vám s naším průvodcem příjemné chvíle strávené jak ve Slavonicích, tak doma po návratu z cest.

Sklípkové klenby ve Slavonicích jsou jedinečné a úžasné

Tiráž publikace:

 

Slavonice - perla renesance

Průvodce městem a okolím

Texty: Daniel Chadim, Zdeňka Chadimová, Michal Stehlík, David Vávra, Olga Žampová, Zdeněk Žampa

Kresby: Alena Schulz

Fotografie: Pavel Frič, Daniel Chadim, petr Chadim, Tomáš Růžička, Václav Špale

Grafická úprava: Luděk Bárta

Tisk: Serifa Praha

Koncept a produkce: Olga Žampová

Vydáno na základě starších textů a odborných připomínek PhDr. Petry Hoftichové a ak. mal. Václava Špaleho (u Malé a Velké vycházky) a s využitím poznatků diplomové práce Jany Waisserové.

 


zpět nahoru