Program regenerace je pro Slavonice důležitý

obrázek - oprava čp.511
Program regenerace MPR a MPZ je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

   

Finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nejsou určeny zejména na: na modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy; parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.


Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.
 

Odkazy

  • znak města Slavonice malýPROGRAM REGENERACE MPR SLAVONICE _2016 - 2020 [PDF, 606 kB]
    Program regenerace městské památkové rezervace Slavonice (dále příp. MPR) byl zpracován v lednu r. 2005, navazuje na předchozí program pro rok 2000 – 2004. Jeho aktualizace je prováděna v pětiletých cyklech. Předchozí aktualizace byla provedena pro období 2011 - 2015.

VŠECHNY INFORAMCE NAJDETE NA WWW.SLAVONICE-MESTO.CZ

Informace na rok 2018: https://www.slavonice-mesto.cz/zadost-o-nbsp-zarazeni-do-nbsp-programu-regenerace-v-nbsp-roce-2019/d-99329zpět nahoru