Kapička, z.s. - ohlédnutí

Kapička z. s. – ohlédnutí za rokem 2018

Milí příznivci, přátelé a spolupracovníci bazárku Kapička, rádi bychom vás informovali o všem podstatném, co se za uplynulý rok v Kapičce odehrálo.

Od ledna jsme se postupně zabydlovali v nových prostorách kulturního domu, které nám město Slavonice poskytlo bez nájemného, pouze za úhradu energií. Touto cestou bychom rádi městu Slavonice poděkovali. V únoru jsme charitativní bazárek Kapička převedli na neziskovou organizaci Kapička, z. s.

Z důvodu nedostatku pracovních kapacit jsme bohužel byli nuceni zrušit letní akci „Tři roky s Kapičkou, aneb tancem proti rakovině“ a podzimní charitativní ples. Co se ale povedlo, bylo charitativní vystoupení Divadelního spolku při N.K.N Jemnice a výstava panenek paní Marie Kubátové. Prázdninový filmový a hudební festival Slavonice Fest znamenal pro Kapičku pozitivní vzpruhu. Rádi bychom zde poděkovali za spolupráci především Báře Trojanové, která nám pomohla, abychom během festivalu zviditelnili bazárek Kapička a jeho poslání. Jak už je dobrým zvykem, konec roku byl spojený s návštěvou pražské nemocnice Motol. Na dětské oddělení – transplantační jednotky a onkologické oddělení jsme dovezli oblečení a hračky, které vykouzlily dětem úsměvy na rtech. Stejně tak jsme radost rozdávali i v Nemocnici v Českých Budějovicích na dětském hematoonkologickém oddělení. V prosinci jsme dále založili veřejnou sbírku, jejímž účelem je podpora spolku HAIMA – spolek pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby. Pokladnička veřejné sbírky je umístěna v bazárku, budeme rádi za
jakýkoliv příspěvek. Závěrem už jen několik čísel.

V roce 2018 bylo otevřeno celkem 97 dní, během kterých se podařilo utržit krásných 103 000,- Kč. Formou darů a příspěvků jsme obdrželi 10 000,- Kč. A kam peníze putovaly? Spolek HAIMA 25 000,- Kč, rodiny s nemocnými dětmi 20 000,- Kč, nákup hraček do nemocnice 6 300,- Kč, režijní náklady (energie, odpad atd.) 40 000,- Kč, 21
700,- Kč zůstává jako rezerva na provoz v roce 2019.

Už zbývá jen poděkovat za podporu všem, kteří do Kapičky přispívají darovanými věcmi, či finančně, všem dobrovolníkům, všem kupujícím. DĚKUJEME a nejen
vám do nového roku přejeme hlavně ZDRAVÍ.

V roce 2019 plánujeme otevření bazárku v únoru, přesnější informace se dozvíte včas prostřednictvím městského rozhlasu.

Martina Vágnerová, Kapička z. s.


zpět nahoru