občanská společnost

Charakterizovat jednoduše a srozumitelně občanskou společnost je obtížnější, než se může zdát. Nicméně dnes převažuje tato charakteristika: OBČANSKÁ SPOLEČNOST JE VŠECHNO, CO NENÍ STÁT.
Občanská společnost by jistě měla být zárukou nezávislosti na státu a mít mimopolitický status, jelikož v dnešní době je všeobecně považována za záruku svobody a demokracie. Málokdo ze současných sociálních vědců i politiků pochybuje o tom, že demokracie nevystačí s pouhou soutěží politických stran, jež je občanům částečně zprostředkována médii, a do níž občané jednou za čas vstoupí prostřednictvím voleb. 

Občanská společnost by měla občanům nabízet především efektivnější zapojení do správy věcí veřejných a může také představovat značnou mobilizaci zdrojů a tak zlepšit kvalitu demokratického politického rozhodování. Je to ale klopotná a dlouhá cesta. Volení správci věcí veřejných často příliš o projevování se občanů nestojí ...