Dny evropského dědictví ve Slavonicích

obrázek - Program

Město Slavonice a Městské kulturní středisko Vás srdečně zvou na nedělní program v rámci Dnů evropského dědictví.

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days )  jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

V online katalogu na webu EHD najdete seznam přístupných památek včetně základních informací o nich.


Program Dnů evropského dědictví 2012 ve Slavonicích


zpět nahoru