Spolek SRS a rok 2019

obrázek - Velký Pátek - poklad

Na Velký Pátek jdeme pro poklad

Spolek Slavonická renesanční společnost srdečně zve rodiče s dětmi na tradiční velikonoční podvečerní hru pro děti: Na Velký pátek jdeme pro poklad. Sraz účastníků je 19. dubna 2019 ve Slavonicích na dolním náměstí u kašny v 17,30 h. Startovné je 20 Kč. Vezměte si něco na opékání. Návrat nejpozději v 21,00 h. Baterky s sebou. Délka trasy je cca 5 km.

Blíží se Velikonoce a s nimi i tajemná noc na Velký pátek, den Kristova ukřižování. V lidových pověrách je spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly poklady; v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve. V tuto noc se ukazují všechny poklady ukryté pod zemí a tak se tedy vydáme nějaký ten poklad najít.

                                         Za SRS, z.s. M. Nevrklová


obrázek - Jarní blesak

Jarní blešák - v sobotu 11. 5. 2019 od 10 hod.

na dvoře Spolkového domu ve Slavonicích. PO FÉROVÉ SNÍFANI - https://www.ferovasnidane.cz/

Samé užitečné věci! Může se hodit! Pro domácnost i na zahradu! Na vaše hobby i pro zábavu! Pro radost! Pořádá a srdečně zve spolek Slavonická renesanční společnost
Vchod z náměstí Míru průjezdem kolem paní květinářky.


obrázek - hrbitovni kaple ve slavonicich

Noc kostelů 2019

V pátek 24. května se ve Slavonicích uskuteční další ročník Noci kostelů, v rámci kterého budou otevřeny následující památky: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel Jana Křtitele, Kostel Božího Těla a Hřbitovní kaple sv. Kříže. 

PROGRAM BUDE POSTUPNĚ UPŘESNĚN. 

Pořadatel akce: Římskokatolická farnost Slavonice, Slavonická renesanční společnost, z.s. a město Slavonice.


Akce spolku v roce 2019 - přidejte se k nám


Datum                     

Akce                                                             
22. 2. Tematický večer
19. 4. Na Velký Pátek jdeme pro poklad - pro rodiny s dětmi
27. 4. Výroční členská schůze
květen Jarní výlet do méně známých oblastí České Kanady
1. 5. Pracovní První Máj - úklid kolem kostela Božího Těla ve Slavonicích
11. 5. Fair trade snídaně a blešák - ve spolupráci se Spolkovým domem
24. 5. Noc kostelů - ve spolupráci s Městem Slavonice a Římsko-katolickou farností
1. 6. Den dětí - Cesta pohádkovým lesem - účast spolku na celoměstské akci
4. - 7. července SLAVNOSTI TROJMEZÍ - festival pro celou rodinu, především pro rodiče s dětmi
28. 9. Podzimní výlet
1. 12. ADVENTNÍ JARMARK - ve spolupráci s městem Slavonice
31. 12. Silvestrovský výšlap

Potěší nás, když se zúčastíte našich programů,

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!

Za spolek SRS, z.s. Zdeňka Chadimová, předsedkyně spolku

☺☺☺☺☺☺☺☺


zpět nahoru