Spolek SRS v roce 2018

obrázek - hrbitovni kaple ve slavonicich

Noc kostelů 2018

V pátek 25. května se ve Slavonicích uskuteční další ročník Noci kostelů, v rámci kterého budou otevřeny následující památky: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel Jana Křtitele, Kostel Božího Těla a Hřbitovní kaple sv. Kříže. Od 20 hodin bude v kostele Božího Těla koncert vážné hudby, ve 21:30 hodin bude následovat varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie.  

Pořadatel akce: Římskokatolická farnost Slavonice, Slavonická renesanční společnost, z.s. a město Slavonice.


obrázek - Jarní blesak

PO ROCE JE TU OPĚT -  JARNÍ BLEŠÁK  
V SOBOTU 12. 5. 2018 od 10 hod.

na dvoře Spolkového domu ve Slavonicích. PO FÉROVÉ SNÍFANI - https://www.ferovasnidane.cz/

Samé užitečné věci! Může se hodit! Pro domácnost i na zahradu! Na vaše hobby i pro zábavu! Pro radost! Pořádá a srdečně zve spolek Slavonická renesanční společnost
Vchod z náměstí Míru průjezdem kolem paní květinářky.


Akce spolku v roce 2018 - přidejte se k nám


Datum                     

Akce                                                             
26. 1. Babičko, upeč něco - tematický večer ve spolupráci s Domem seniorů
24. 2. Turuchansk - o lovu ryb na Dálném východě - J. Bilíček
30. 3. Na Velký Pátek jdeme pro poklad - pro rodiny s dětmi
21. 4. Výroční členská schůze
27. 4. Historie a současnost Jindřichohradecké úzkokolejky
28. 4. Jarní výlet do méně známých oblastí České Kanady
1. 5. Pracovní První Máj - úklid kolem kostela Božího Těla ve Slavonicích
12. 5. Fair trade snídaně a blešák - ve spolupráci se Spolkovým domem
25. 5. Noc kostelů - ve spolupráci s Městem Slavonice a Římsko-katolickou farností
26. 5. Den dětí - Cesta pohádkovým lesem - účast spolku na celoměstské akci
4. - 8. července SLAVNOSTI TROJMEZÍ - festival pro celou rodinu
29. 9. Podzimní výlet
2. 12. ADVENTNÍ JARMARK - ve spolupráci s městem Slavonice
31. 12. Silvestrovský výšlap

Potěší nás, když se zúčastíte našich programů,

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!

Za spolek SRS, z.s. Zdeňka Chadimová, předsedkyně spolku

☺☺☺☺☺☺☺☺

obrázek - Tradiční úklid na Prvního Máje

Tradiční úklid na Prvního Máje

se tentokrát konal kolem kostela Božího Těla a v něm. Smetení pavučin, zametení podlah a poté posezení na zahradě. Rozdělení odpadků - kolem kostela uklízí i Podnik Města Slavonice, takže tam jich bylo málo - vyvětrání kostela. Úžasná památka, takže je skvělé, že se podařily sehnat finance na záchranu a opravu historického krovu!

V kostele se konají i bohoslužby - viz: http://www.farnosti-slavonicka.cz/ Kostel bude přístupný i během Noci kostelů - viz: https://nockostelu.cz/kostel/1956/


obrázek - Jarní výlet méně známou Českou Kanadou

JARNÍ VÝLET - SOBOTA 28. dubna 2018, sraz v 9 hodin na dolním náměstí ve Slavonicích

Spolek Slavonická renesanční společnost zve všechny příznivce turistiky na jarní výlet. Sraz je v 9.00 na náměstí Míru u kašny. Odtud se přesuneme auty do Starého Města p. Landštejnem. Délka trasy i s návratem je cca 10 km. Projdeme se méně zámými oblastmi ĆESKÉ KANADY. Další informace na tel:  723 871 181 a www.slavonice.cz

Česká Kanada je původně propagační název pro oblast Jindřichohradecka. Jeho autorem byl v druhé polovině 20. let 20. století jindřichohradecký rodák Jaroslav Arnošt Trpák, pražský novinář, esejista a propagátor aktivního života v přírodě. J. A. Trpák byl také velký jindřichohradecký patriot. V první polovině dvacátých let podnikl cestu po Severní Americe, během níž si uvědomil, že k nastartování turistického ruchu v jeho krásném rodném kraji je nezbytná promyšlená propagace. Po návratu do Československa viděl narůstající zájem o cestování do zahraničí. Tyto postřehy ho vedly k vytvoření exoticky znějícího názvu, kterým chtěl propagovat svůj rodný kraj. Vznikla Česká Kanada.[1] Trpák pro svůj projekt nezbytnosti propagace získal i některé představitele jihočeské obecní správy a inicioval i některé další související propagační aktivity.[2]

Původní rozloha České Kanady - Česká Kanada, jak ji ve třicátých letech 20. století vnímal J. A. Trpák, zabírala prakticky celé Jindřichohradecko a město Jindřichův Hradec bylo v jakémsi pomyslném centru. Trpákova vysněná Česká Kanada opisovala velkou symbolickou kružnici okolo Jindřichova Hradce. Její hypotetickou součástí se tak někdy stávaly dokonce i Počátky, Nová Včelnice, Deštná, zámek Červená Lhota, Stráž nad Nežárkou nebo dokonce Třeboň. Základ pomyslného Trpákova regionu však tvořily rybníky okolo Jindřichova Hradce a obce Kunžak a také lesy v okolí Nové Bystřice a hradu Landštejna. Později se však Trpák vůči bezmyšlenkovitému rozšiřování České Kanady na další a další lokality ohrazoval.

Současná rozloha České Kanady - Po roce 1948 nebylo označení Česká Kanada na veřejnosti prakticky vůbec používáno, a pokud, tak pak výjimečně. Název však přežíval mezi turisty, vodáky a trampy, kteří lokalitu české Kanady více přesunuli do pohraničních lesů východně od civilizovaného Jindřichova Hradce. Na konci 80. let 20. století tak byla Česká Kanada těmito komunitami nejčastěji chápána jako oblast lesů a lesních jezer mezi Českým Rudolcem, Slavonicemi, Novou Bystřicí a Kunžakem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_Kanada


obrázek - Vláček

Trochu jiná dráha - Jindřichohradecké úzkokolejky - PÁTEK 27. DUBNA 2018 V 19,30 VE SPOLKOVÉM DOMĚ VE SLAVONICÍCH

Jindřichohradecká úzkokolejka - historie a současnost této výjimečné technické památky. Přednáška je doplněna dobovými fotografiemi, kombinovanými se stavebními a technickými výkresy a dalšími unikátními dokumenty. Těšíme se naviděnou!

Provozuje pravidelnou osobní a nákladní železniční dopravu na úzkorozchodných tratích Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň a v létě také pravidelné a zvláštní parní vlaky. Dále poskytujeme rekreační ubytování ve svých apartmánech umístěných na vybraných nádražích, tiskneme Edmondsonovy kartonové jízdenky a prodáváme upomínkové předměty s železniční tématikou. SPOUSTU INFORMACÍ NAJDETE NA WEBU ÚZKOKOLEJKY: http://jhmd.cz/

https://www.facebook.com/events/418788251905250/

obrázek - Velký Pátek - poklad

Na Velký Pátek jdeme pro poklad

Spolek Slavonická renesanční společnost srdečně zve rodiče s dětmi na tradiční velikonoční podvečerní hru pro děti: Na Velký pátek jdeme pro poklad. Sraz účastníků je 30. března 2018 ve Slavonicích na dolním náměstí u kašny v 17,30 h. Startovné je 20 Kč. Vezměte si něco na opékání. Návrat nejpozději v 21,00 h. Baterky s sebou. Délka trasy je cca 5 km.

Blíží se Velikonoce a s nimi i tajemná noc na Velký pátek, den Kristova ukřižování. V lidových pověrách je spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly poklady; v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve. V tuto noc se ukazují všechny poklady ukryté pod zemí a tak se tedy vydáme nějaký ten poklad najít.

                                         Za SRS, z.s. M. Nevrklová


obrázek - Turuchansk

Únor - Tematický večer - 23. 2.

Děkujeme Járovi Bilíčkovi, že se uvoli podělit se s námi se všemi se svými zážitky z cesty na Dálný Východ, do Turuchanska, kde na Jeniseji a přítoku mrtvé řeky Tungusky žijí jedinečné ryby, které jinde nenajdete.

Tajmen sibiřský, též hlavatka sibiřská nebo pouze tajmen, je největší lososovitá ryba světa, dorůstající délky až 200 cm a hmotnosti přes 80 kg. Vyskytuje se v řekách Mongolska a Sibiře, např. v Selenze, Ononu, Angaře a Leně. Vzhledem i způsobem života se tajmen podobá blízce příbuzné hlavatce obecné, je však tmavší a má větší hlavu. Zbarvení je červenohnědé až šedé, s kovovým leskem a zdobené četnými skvrnami, ploutve mají načervenalou barvu. Je to dravec, živící se menšími rybami, ale také vodními ptáky, savci a obojživelníky. Tajmen je stálá, výrazně teritoriální ryba, hájící si svůj revír. Tře se na jaře, v dubnu až červnu, na štěrkovém dně. Ryby před třením vytloukají do dna miskovité prohlubně, kam uloží oplodněné jikry a překryjí je štěrkem. Pro svou velikost a sílu je tajmen vyhledávanou trofejní rybou.

Spolkový dům Slavonice, vstupné dobrovolné


obrázek - Babičko, upeč něco

Leden - Tematický večer

Pátek 26. ledna 2018 - od 17 hodin - Spolkový dům Slavonice

Spolek Slavonická renesanční společnost pokraču-je i v roce 2018 v tematických večerech, což jsou se-tkávání vždy poslední pátek v podzimních a zimních měsících roku ve Spolkovém domě, převážně se vzta-hující k cestování. Letošní lednové setkání bude trochu jiné. Ve spolupráci s domem Senior zveme srdečně všechny občany na společný poslech klasických šlágrů Y. Simonové, M. Chladila, W. Matušky či K. Hály. Navíc zde bude probíhat kulinářská soutěž pod ná-zvem "Babičko, upeč něco!" Nejchutnější výtvory a výrobky budou oceněny. Na všechny se těšíme v pátek 26. ledna v 17 hodin ve Spolkovém domě. Přijďte si užít lednový večer společně. Únorový večer - 23. 2. - bude již pravděpodobně věnovaný cestování - a to snad až na Dálný východ. Podrobnosti přineseme v příštím čísle Novinek a na plakátech. Zdeňka Chadimová, Slavonická renesanční společnost, z.s.zpět nahoru