NE kamionové přepravě přes hraniční přechod Slavonice – Fratres

Tentokrá nepůjde o můj článek, ale o výzvu občanům Slavonic, kterou pouze touto cestou zveřejním a vlastně propaguji, jelikož se s ní stotožňuji a leží mi velmi na srdci.

Ve čtvrtek 5. prosince pořádalo Verkehrsforum Waldviertel (předtím Verein Thayatalbahn) akci nazvanou "Holz-LKW-Krampusse" - "Dřevo - nákladní doprava - čerti". Byla to již 7. akce v blokování nákladní dopravy na silnici Waidhofen-Fratres. Tentokrát se konal "tichý protest" v Niederedlitz. Následovat budou blokády v pátek 13. prosince od 14. hodin v Thaya a v sobotu 21. prosince od 12.30 na hlavním náměstí ve Waidhofenu.

 

I Vám vadí dopravní situace způsobená otevřením hraničního přechodu vozidlům nad 3,5t ? 


Zúčastněte se 12. 12. 2013 veřejného jednání zastupitelstva v 19:00 v Institutu Slavonice a podpořte svojí účastí akci proti kamionové přepravě 13. 12. 2013 v 14:00 v Thaye .

Hlavním navrženým opatřením, které mělo omezit průjezd kamionů Slavonice, je zřízení trvalého vážního místa ve městě pro kamiony. Ovšem již 11. 9. 2013 bylo vydáno rozhodnutí Odboru dopravy v Dačicích o umístění dodatkové dopravní značky u mostu v Dolním Bolíkově, kde doposud byla jen značka zákazu vjezdu nad 25t, která umožňuje užít k průjezdu most vozidlům do 60t.

Od roku 2007 přesvědčujeme kompetentní orgány státní i veřejné správy o tom, že kamiony se dřevem ohrožují životy i zdraví obyvatel Slavonic, a zároveň škodí rozvoji Slavonicka. 

Jedním z důvodů pro otevření hraničního přechodu bylo nepoškozovat zájmy rozvoje sousedního rakouského příhraničí . Šest blokád hranic proti průjezdu kamionů přes přechod Slavonice – Fratres organizované obyvateli tohoto rakouského příhraničí svědčí o tom, že otevření tohoto hraničního přechodu pro kamiony není pro ně žádným přínosem, naopak rozvoji této oblasti vůbec nic nepřináší a zájmy jejich obyvatel poškozují.

Petiční výbor „NE tranzitní kamionové přepravě“ prosadil, že se dopravní situace začala na Slavonicku řešit. Dne 25. 6. 2013 na Městském úřadě ve Slavonicích proběhlo jednání mezi Jihočeským krajem a městem Slavonice. Termín pro vyhodnocení realizace opatření, která mají vyřešit dopravní situace na Slavonicku je do 15. 12. 2013. 

Za petiční výbor Martina Havlíčková

Pro doplnění dodávám, že na facebooku Verkehrsforum Waldviertel (předtím Verein Thayatalbahn) jsou i příspěvky v českém jazyce, takže si můžete pročíst problematiku našich sousedů v Rakousku. Nepřejí si nákladní dopravu po silnici a cyklostezku na náspu bývalé železnice nepovažují za řešení regionálních problémů, s kterými se potýkají. Klára Beneš vtipně dodala: " ... a babička, která si potřebuje nakoupit v nákupním středisku ve Waidhofenu, si pak v mínus deseti stupních může naskočit na kolo a vydat se na cestu :-)..." (volně tlumočeno)

Lenka Lyalikoff

Verkehrsforum Waldviertel (předtím Verein Thayatalbahn)

Ne - kamionové dopravě - www.eu-parky-eu

 

NOVINKY!!!
Vrácení vyvlastněného železničního majetku jejich právním nástupcům 

Verein Verkehrsforum Waldviertel (dříve Thayatalbahn) zveřejnil „Enteigungserkenntnis“ - „Oznámení o vyvlastnění“ z roku 1901 se 164 případy (se jmény a adresami) vyvlastněných pozemků tehdy provedeného záboru v zájmu stavby železnice mezi Waidhofen/Thaya a Slavonicemi v oblasti katastru Waldkirchen. Nastala totiž otázka, na základě probíhající likvidace kolejí a plánované cyklostezky, která samozřejmě není v zájmu obyvatel, jelikož existuje mnoho jiných možností, kudy by mohla vést, jestli náhodou tehdy vyvlastnění obyvatelé právě na základě těchto skutečností nemají nárok na navrácení pozemků, jelikož již neslouží původnímu záměru.

Verein Verkehrsforum Waldviertel navrhl vypátrat právní nástupce, popřípadě mohou být sami od sebe aktivní, a nabídnout jim právní poradenství a podporu, aby tak mohli nabýt zpět vyvlastněný majetek, který nyní již neslouží účelu, pro který byl tenkrát vyvlastněn. O dalších krocích budete informováni!

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži