Rozklikávací rozpočet města Slavonice

Všichni se jistě shodneme, že více jak polovinu našich vydělaných peněz odvedeme státu. Z našich daní je samozřejmě pak financována i veřejná správa města a jeho příspěvkové organizace. (škola, kulturní středisko atd.) Každého občana by měl hlavně zajímat rozpočet města:

 • kdy je rozpočet připraven, projednán a zveřejněn návrh rozpočtu na příští rok a kdy ho bude zastupitelstvo schvalovat
 • Kdy je připraven a zveřejněn tzv. závěrečný účet za předchozí rok a kdy ho bude zastupitelstvo schvalovat

Rada města projednala návrh rozpočtu na svém 53. zasedání dne 9. ledna 2013, zastupitelé ho projednali dne 30.1.2013. Schválen byl 26. 2. 2013. Proto právě leden a únor v roce 2014 jsou rozhodujícími měsíci ve financování města Slavonice. (bohužel u zveřejněných rozpočtů z roku 2013 - výdaje, příjmy a financování si musíte lehnout - studovat rozpočet se stále nakloněnou hlavou je dost bolestivé)

Návrh rozpočtu a jeho následné schválení pro rok 2013

Vyznat se v rozpočtu není lehká záležitost a můžete si být jisti, že leckdy se v něm nevyznají ani zastupitelé a tedy selhává i kontrola z jejich strany. Rozpočet je totiž tou nejhlavnější náplní práce zastupitele - on je zodpovědný za to, jak se s veřejnými financemi zachází. On je zodpovědný za to, zda je dostatečně srozumitelně občanům představen, vysvětlen a zveřejněn. A je jedno, jestli je v opozici nebo ne. U opozice, která je zákonitě v menšině, můžeme jen očekávat, že na nešvary bude poukazovat a přicházet s návrhy nápravy a poskytovat jiné cesty řešení. Vyvolávat do světa, že máme chytnout zloděje, umí mnozí z nás. Málokdo však dokáže vyvést z mizérie ven!

Průvodce komunálními rozpočty

Rozklikávací rozpočet města Slavonice - zatím za rok 2013 není zveřejněn

 

Výroční zprávy

Další kontrolou nad veřejnými prostředky jsou výroční zprávy příspěvkových organizací města Slavonice. Výroční zprávy ZŠ Slavonice a Městského kulturního střediska jsou výsměchem všem občanům Slavonic a potažmo celé republiky. Informační obsah zprávy neplní základní kritéria a její propagační význam je nulový.

Zákon o účetní závěrce

Výroční zpráva ZŠ Slavonice

Výroční zpráva Městského kulturního střediska

 

Nutná náprava:

Informační obsah výroční zprávy

 • Obsah (u delších zpráv)
 • Představení organizace - Organizace v něm „obhajuje svoji existenci“, určuje směr, odkud kam jde a naznačuje svoje poslání.
 • Činnost organizace v příslušném časovém období – druhý nejdůležitější celek zprávy. V jasné struktuře by měl zmiňovat mezníky, kterých firma dosáhla a celky, které se jí podařilo zrealizovat (popřípadě zahájení jejich realizace).
 • Hospodaření organizace v daném časovém období – nejdůležitější celek zprávy. Vychází z účetnictví organizace, které přehledně a stručně shrnuje.  Do určité míry závazný prvek by pak měla být finanční rozvaha do budoucích období.
 • Profil osobností a orgánů 
 • Poděkování – nejčastěji se děkuje vlastním zaměstnancům a společnostem, které vstoupily do úspěšných jednání.
 • Kontaktní a identifikační údaje

Propagační obsah výroční zprávy

 • Editorial - Slovo úvodem z pera vyššího vedení nebo zastoupení společnosti se všemi náležitostmi – neměla by tedy chybět podobenka a vlastnoruční podpis.
 • Stručná historie – v případě, že je o čem psát, je vhodné zmínit minulost společnosti s uvedením klíčových mezníků.
 • Záměry organizace na příští rok – vytyčení důležitých bodů do budoucna.
 • Zaměstnanci a spolupracovníci – uvedení důležitých zaměstnanců a pracovníků, kteří stojí za úspěchy společnosti, popřípadě se zasloužili o její rozvoj či propagaci.
 • Členství v organizacích
 • Získané certifikace či splněné normy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.