Ruská ruleta aneb jak mi kluci z radnice odepsali

Ruská ruleta na radnice

Vyřízení žádosti o informace panem Karáskem pod jednacím číslem 1905/2013 TAJ z 19. 9. 2013 je sáhodlouhé a člověk by pomalu mohl nabýt dojmu, že snad i vyčerpávající. Vlastně vyčerpaná jsem z něho byla.

Pozastavím se nejprve nad obhajováním 10 denní lhůty pro zveřejnění veřejné zakázky. Radniční duo mi sděluje, že podle metodických pokynů ESF platí základní pravidlo o minimálním desetidenním zveřejnění výzvy. To má jistě pravdu. A právě v tom slově minimální je zakopaný pes. Zastupitelé města Slavonice se rozhodli, že směrnice pro zadávání veřejných zakázek zpřísní a odhlasovali, že pro zakázky, jejichž hodnota přesáhne částku 500.000,- Kč bez DPH, bude provedeno výběrové řízení a že zodpovědný pracovník zajistí zveřejnění výzvy k podání nabídky na webových stránkách města po dobu 15 dnů. Na výzvě z 13. 6. se mohu samozřejmě dočíst, že na zveřejněnou veřejnou zakázku se slavonická směrnice nevztahuje. A proč by také, nějaký den sem, nějaký den tam. On se někdo přihlásí.

Provedu-li retrospekci celého slavného projektu a povedeného výběrového řízení, zjistím, že paní Zdena Chadimová na webu www.slavonice.cz skoro pláče nad tím, že město stále nemá strategicky vykročeno k plánování rozvoje města a to máme od revolučního roku 1989 už nějaký ten pátek. Rozhodne se na ten maraton obout tretry komunitní. Jenže to má háček, z čista jasna se objevím na blogu já a naznačím paní Chadimové, že ve věcech strategického plánování nemá až tak moc jasno a dokonce jí vytknu, že sama neví, kam se „její“ společnost ubírá a kde chtějí členové se svojí chválihodnou aktivitou za 15 až 20 let být. Holt, kovářovic kobyla chodí vždycky bosa. Vše se odehraje na přelomu měsíce května a června a já stihnu provést i krátkou kritickou analýzu městských strategických dokumentů, která nedopadne nijak valně.

Do radních jako když píchne. Celá „honba za strategií města“ je raketově odstartována. Jeden termín stíhá druhý. Z nedostatku zveřejněných informací, ale také proto, že by mě ani ve snu nenapadlo, že zastupitelé odsouhlasili částku na veřejnou zakázku, kterou pak nechají skoro rok ležet u ledu, jinak řečeno, až si to nikdo nebude ani pamatovat, se dopustím omylu a „náčelník z kmene Komančů“ je dokonce uražen. „Odbornice“ na strategii města paní Chadimová se vůbec nepozastavuje nad tím, že občanům města vypráví pohádky o zlaté cestě komunitní a přitom ví, že již je dávno rozhodnuto o cestě, která se jen jako komunitní tváří. V této chvíli začínám o její kompetentnosti silně pochybovat.

Dne 12. 6. svolává starosta zasedání zastupitelstva a 13. 6. visí na elektronické desce města veřejná zakázka přesahující půl milionu bez DPH s termínem pro otvírání obálek 24. 6. Ve slepé důvěře v „radní, co budou pracovat“, nikoho nenapadne se nad takovým šibeničním termínem ani pozastavit a natož lhůtu zveřejnění přepočítat. Do měsíce je na světě dokonce nová směrnice pro zadávání malých veřejných zakázek a ta nabývá platnosti hned 24. 7. 2013. Kde je znění směrnice původní, která nastavovala pravidla od 20. 3. 2013? A co na ní bylo tak neúnosného, že městu posloužila jen půl roku? A proč právě tato směrnice na webu města není zveřejněna v historii vnitřních předpisů? Tak přesně tuhle pohádku mi pan Karásek nedovyprávěl.

Jenže studnice humoru pana Karáska je nevyčerpatelná. Na moji další otázku, proč se nekonalo otvírání obálek hned v den ukončení výběrového řízení 24. 6. ve 13. hodin, jak bylo oznámeno, mi ten šibal sděluje, že si neumím ani představit, kolik stránek museli pročíst a dokonce mi je spočítal - 586 stran. A co si naši hodnotící odborníci asi mysleli? Že jim za půl milionu pošle někdo jednu A4? Upřímně mi také sděluje, že se skutečně otvírání obálek nekonalo v uvedený termín a já dojetím musela vstát pro další zásobu kapesníčků. Jako na potvoru jsem se já, ale ani nikdo z veřejnosti, nedozvěděli, kdy že se to otvírání obálek vlastně konalo a to přesto, že bylo označeno za veřejné.

Švanda s argumentací kluka inženýrskýho není u konce. Dozvím se, že čtení a hodnocení bylo mnoho a také je kus té nešikovnosti hozeno na nedokonalé přihlášené účastníky. Jen to, že chybička se vloudila i do zpracované veřejné nabídky právě v oblasti vzdělávání, tam si popel na hlavu nasypat ve své nadutosti neuměl nikdo. Kdopak asi byl za zpracování veřejné zakázky zodpovědný a kdo ji zpracovával?

Humorné vyprávění se na rozjetém radničním večírku náhle zvrtlo v Ruskou ruletu. Pro jistotu čtu řádky dvakrát, jelikož je mi mužně sděleno, že nabídky se stejně pohybovaly pod 500 000 Kč a že vyhlášení veřejné zakázky bylo pro vás občany od radnice takový malý bonus. A jak jste se o výši nabídek pánové dozvěděli před prvním zpackaným kolem?

Druhé kolo veřejné zakázky si radnice nacvičovala od 23. 7. Již po prvním otvírání obálek bylo jasné, že se ceny pohybují kolem 200 až 300 tisíc Kč. Jenže cena za služby byla zastupitelstvem stanovena na 630 tisíc s DPH. Také si myslím, že za služby, které byly jak v projektu, tak ve veřejné zakázce požadovány, zcela ceně odpovídaly. Po radniční opravě podmínek pro vzdělávání se v druhém kole nabídky značně lišily. Jen firma EQICA a. s. si stále stála na svém. Škrtla 10 tisíc a to i přes to, že práce v podstatě přibylo.

Ani zde mi pan Karásek nesdělil termín otvírání nabídek. Jen upřesňuje, že nabídky dorazily 2. 8. a hodnotící komise skoro za měsíc přišla na to, že veřejnou zakázku vyhrála firma – a podržte se – EQICA a. s. V druhém kole o této skutečnosti už nerozhodovala jen trojka Karásek, Blažek a Holý. Přibyly ještě dvě komise s odborníky na slovo vzatými, kde se pyšní jména Novák, Kučerová a Škodová. Aby to ve všech komisích klapalo jak má, tak pro jistotu ve všech třech figuroval pan Karásek. Šest šikulů ve třech různých sestavách, a to i přes to, že už někteří měli za sebou zahřívací kolečko, si nevědělo rady.

Ruská ruleta vstoupila do fáze roztočení bubínku revolveru. Najednou se v detektivním příběhu objevuje Zdena Chadimová, která do příběhu nastupuje v roli poradkyně. Od kdy? Kdo ji poradkyní jmenoval? A na co jsme měli tři komise? A proč zrovna ona? Koho to napadlo? A to si tam paní Chadimová takhle jednou odskočila od kávy a zasahovala do výběru veřejné zakázky?

Před rozuzlením hororově podbarvené detektivky dostanu ještě jednu pálku do kůry mozkové. Celý projekt, na kterém tak „pilně“ celá radnice pracovala, měl být ukončen až v roce 2015. A po poradě s odbornostně nabitou Chadimovou je odpískán s tvrzením, že by se to celé nevyplatilo! Přibližně tolik, kolik bude stát firma EQUICA a. s. bude muset město zaplatit ze svého! A na to prosím přišli hlavní aktéři i s poradkyní až po roce a po dvou cvičných kolech vyběrového řízení. Anebo je pointa úplně jiná, tak jak to v pořádných detektivkách bývá? Že by pan Karásek takovou základní věc i s celým finančním aparátem neuměl spočítat dopředu?

Pochopit myšlenkové pochody radnice mi začíná dělat těžkosti. V září roku 2012 si odsouhlasí projekt za 1 473 271,30 Kč v sekci „vzdělávání“ a držte si klobouky, jedeme z kopce - pro cílové skupiny:

- zastupitele (8 osob),

- členy komisí (3 osoby)

- členy výborů (5 osob)

- zaměstnance MěÚ (10 osob)

Celkem předpokládali do projektu zapojení 26 osob.

Jen malou částí projektu je slavná strategie města a na ní bylo vyčleněno 290 tisíc Kč. Všechno ostatní se v celém projektu týkalo vzdělání shora jmenovaných, vybavení a osobního ohodnocení čtyř manažerů s hodinovou sazbou 280 Kč za hodinu.

Na konci vyprávění si konečně oddechnu. Už jsem se pomalu bála, že by představenstvo města umělo i něco takového, jako je konec dobrý, všechno dobré. Jsem pořád na půdě ČR. Vítězem výběrového řízení i po uzavření projektu je firma EQUICA a. s. A ta ji zmlaskne za pouhých 99 tisíc a to i přesto, že bude rok dojíždět z Prahy. Už mě ani nezaráží, že firma se specializuje na všechno možné, ale s poctivou komunitní přípravou nemá vůbec žádné zkušenosti. Takže milí občané se spokojí tak možná s dvěma workshopy, nějakým tím dotazníkovým šetřením, trochu se kolem toho udělá humbuk, obšlehne se pár zpracovaných údajů a ke konci volebního období si páni zastupitelé s panem Karáskem poklepou na rameno, jak to s vámi pod slibem „BUDU PRACOVAT“ pěkně sfoukli.

 

 

Lenka Lyalikoff

 

Doslov: To je tak, když si neumíte vybrat správný dotační program a chcete do něj za evropské peníze narvat, co se dá. Chcete zavřít pusu občanům, co volají po strategickém plánování, chcete z instalatérů po pár školeních udělat akademiky a ještě si tak trochu dovybavit radnici.

Otázka: Proč nebyla oslovena žádná firma z blízského okolí nebo přímo z Jihočeského kraje? Proč nebyly osloveny firmy, které mají přímo s komunitním vzdělávání zkušenosti právě v naší oblasti? Proč nespolupracoval v komisích nikdo z MAS Jemnicko? Proč nikde nefiguruje jméno Olga Žampová, která v MAS Jemnicko má dlouholeté zkušenosti  a je osobou velmi kompetentní? 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži