ŽÁDOST O INFORMACI STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA SLAVONICE

Vážení občané města Slavonice,

předkládám Vám k posouzení postup pana starosty Urbana. Na elektronické desce města bylo zveřejněno ohlášení o konání zasedání ZM - v úterý 18. června 2013 v 18.00 hod., které by mělo odsouhlasit také bod programu:

Podání žádostí o dotace do ROP


Na webu také najdete veřejné vyhlášení zakázky, jejíž součástí jsou právě dotace, o kterých má vlastně teprve ZM dodatečně rozhodnout. Doporučuji všem obyvatelům, aby si rozhodně veřejné zasedání v úterý nenechalo ujít a poctilo pana starostu Urbana abnormální účastí. Pan starosta se totiž právě rozhodl, že od komunitního plánování upustí a zadá vytvoření dokumentu vybrané firmě a dokonce si dovolil, ještě před tím, než zastupitelstvo k tomu své dobrozdání poskytne, zamontovat dotace již jako hotovou věc do zakázky. Na co tedy májí občané své zastupitele? Drahý pane starosto, to je nejvyšší orgán města a Vy jste ho právě obešel!

Doporučuji všem zastupitelům města, aby si takové chování nenechalo líbit a panu starostovi jednoduše ukázali, že s takovým podvodným chováním nemají nic společného!

Lenka Lalikoff

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.