Ambice veliké.

 

Ambice veliké.

 

Při úklidu v kanceláři na mne vykoukl ze šanonu „Návrh rozpočtu města pro rok 2013“. Náhoda. Porovnal jsem ho v rychlosti s dnes (24.01.2014) na městském webu uveřejněným tím samým textem pro rok 2014.

Naprosto stejná textová šablona komentáře se liší pouze ve velejemných drobnostech. Posuďte sami:

Rok 2013: „důraz byl kladen dle požadavku rady na udržení úspěšně nastartovaného trendu nižších provozních výdajů.“

Rok 2014: „důraz byl kladen dle požadavku rady na udržení trendu úspor provozních výdajů“.

Čísla finanční rozvahy jsou v meziročním srovnání naprosto jiná: v příjmové části se počítá s navýšením městských financí cca o 20 milionů (celkem 79,3 Mio). Výdaje pak oproti loňsku stoupají o více než 45 milionů korun (celkem 104,6 Mio). Jen pohled na objem rozpočtu hlásí jeho velikou ambici. Rozpočet počítá s přijetím dotací ve výši 35 milionů. Kalkuluje se dále se zajištěním úvěru 15 milionů. Bóže to je ale miliónů!

V souhrnu jednotlivých akcí se skrývá i jedno „čertovo kopýtko“. V roce 2013 zmíněných a rozpočtem plánovaných celkem10-ti projektů čtyři nebyly uskutečněny. Důvody nechť hlídají opoziční zastupitelé (jsou-li mezi zastupiteli k nalezení). Pomyslný mezisoučet od nás, ostatních řadových občanů, bude proveden na podzim při volbách. V jednotlivých paragrafech rozpočtu vše při starém včetně úkrytu dotace kulturáku do položky „zájmová“ činnost v kultuře. Zřejmě i proto poutá můj zájem.

Na první čtení není z rozpočtu patrno, že by byl nastaven k rozvíjení infrastruktury směrem k pobídkám pro zaměstnavatele či vytváření šancí pro nová pracovní místa. Úplně mi tam chybí pokryrtí zásadního požadavku na správu obce: zabezpečit ochranu majetku a zdraví občanů. Začít by to mělo stále opomíjeným protipovodňovým poldrem na Hobezské. Dále i tlakem na budování obslužné cesty k řešení nákladní dopravy. (Vhodné místo k diskusi: jednání o strategii na radnici 29.01.2014)

Závěr mé dnešní poznámky rád naladím do optimistického tónu: rozpočte - staniž se. Milióny, točte se.

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.