Čas na změnu k lepšímu (2)

 

Den boje za svobodu a demokracii 17.11.2013.

Když demokracie pláče v celé zemi a je celá nějaká marodící, tak se i místní mocenské skupině vede. Co to mocenská skupina je, jak vzniká, které partaje a jednotlivci ji tvoří, co je jejím hlavním hlavním pojivem (moc nad rozdělováním peněz, pokud možno veřejných) a v jakém režimu funguje (potajmú) jsem již na blogu psal. Na systém "potajmú", zanášející místní radnici klientelismem s možnými zárodky korupce, platí nejjednodušší přírodní přípravek: vpustit trochu světla do těch tajnosnubných radničních komor. Využití zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je už trochu náročnější a předpokládá trochu byrokratické dovednosti. I to je schůdná cesta.

Jedním z rozkladných elementů, který působí proti zájmu mocenské skupiny je čas. Vlivem času nějaká člověčí součástka ve skupině doslouží a je třeba ji nahradit nějakou jinou. Ouha – vhodných lidí se nedostává. V údolí superloajálních jedinců aby pohledal a složitá je i snaha překabátit nějaké přisedlé chalupáře.

Dost bájeslovných výrazů: jde o místo ředitele Měks. Ač by se předpokládalo vypsání výběrového řízení, ono nepřichází. Skupina se musí přeskupit.

Abych poukázal na možný postup a tím znemožnil pletichu usedám a píšu: vtipně fingovaným zrušením zaměstnaneckého místa ředitele (např. pro nadbytečnost) by měla nastat povinnost vyplácení odstupného ze zákona (min. 3 platy). Doporučuji velmi radě města zvolit variantu šetrnější k městskému rozpočtu a vypořádat se tak, jak se to děje drtivé většině Slavoničanů, dožijí-li se ve zdraví důchodu. Ušetřené koruny české, které v našem případě mohou dosahovat částky 100 a více tisíc, nechť i tak zůstanou v položce kultura.  Nebo obecní peníze prostě jen ušetřit.

 

Myslím, že se snaha o zamezení pletichy k dnešnímu datu velmi hodí. Ve Slavonicích 17.11.2013 v dokonalé úctě.

Dovětek 13.01.2014: dnes jsem kdesi z pera z tajemníka přečetl, že jsem se výše uvedeným textem dopustil pomluvy. Je pravda, že je dosti šroubovaný (ten text) - ale úmysl byl jasný. Zamezit pletichám otevřením tématu. A to se - jak se zdá - splnilo. Kdo byl údajně pomluven mi není známo. Howgh.-

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži