Konkrétně & konstruktivně... Nízkoenergetický standard nových domů ve Slavonicích.

Domek roste jako z vody
obrázek - Domek roste jako z vody
Energetický štítek obálky budova - ZDROJ SLAVONICE
obrázek - Energetický štítek obálky budova - ZDROJ SLAVONICE

Byl-li jsem kamarádkou napomenut, že nemluvím na svém blogu k věci, je to na druhé straně znamení, že blog někdo četl... A to je povbuzující.

Necháme tedy Komanče a jejich kámoše Výhodáře honit po prériích a něco konkrétního a konstruktivního:

Pochvalná poznámka: jsme počtem obyvatel malé městečko. Je potěšitelné, že sledujeme moderní úsporné trendy ve stavebnictví. Ve Slavonicích se rozvíjejí a přibývají stavby, které lze zařadit do kategorie NÍZKOENERGETICKÝCH STAVEB. Tento princip stavění je v blízkém Rakousku samozřejmostí. V českém prostoru se ještě tolik neprosadil.

A naše slavonické vlaštovky? a) nový dřevěný dům pana Kamíra za Slavonou; b) dřevostavba rodinného domku pana Bohma u hřiště; c) REVITALIZACE SPOLKOVÉHO DOMU /viz web Slavonické renesanční.o.p.s  www.zdrojslavonice.cz /

Přikládám obrázek z montáže nosného dřevěného roštu malé dřevostavby rodinného domku. Stavba vzniká blízko slavonického hřiště. Skromná jednoduchá dispozice (rozměr základny obytného domu činí 9,2 x 8,75 m) bude mít na rozdíl od v sousedství již realizované dřevostavby obytné podkroví. Vychytáním drobností v projektu a důrazem na kvalitu tepelně-izolačních vlastností materiálu bude domek dosahovat hodnoty roční spotřeby primární energie 88 kWh/(m2.rok). Limit pro nízkoenergetický dům je na hodnotě 120 kWh/m2.

Dále (spíše) pro odbornou veřejnost přikládám kopii ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY zahajované stavby REVITALIZACE SPOLKOVÉHO DOMU. Klasifikační ukazatel CI rekonstruovaného obvodového pláště se nalézá hluboce v rozsahu nízkoenergetického standardu.

 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

(stručně k zorientování v pojmech, které slyšíme vůkol - zvláště poslední léta)

Snahy o snižování energetické náročnosti na konci minulého století vedly k různým klasifikačním metodám. Zpočátku se hodnocení zaměřovalo pouze na spotřebu energie k vytápění. Vznikly a vžily se parametry NÍZKOENERGETICKÝ - PASIVNÍ - NULOVÝ DŮM.

Pro nízkoenergetické domy v ČR se uvádí limit spotřeby energie na vytápění 50 kWh/(m2. rok); současně nemá celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, příprava teplé vody a elektrické energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2. rok). (Spotřeba energie jen na vytápění pod hodnotou 15 kWh/(m2.rok) značí PASIVNÍ STANDARD domu - budovy.

Každá mince má však dvě strany: jednostranná dodatečná opatření vedoucí k nízké spotřebě energie v budovách sebou kromě úspor přináší často i negativní dopady. Příkladem jsou některé bytové domy, kdy po dosazení plastových oken bylo elinováno přirozené větrání. Zvýšila se tak vlhkost vzduchu a na ni navazující podmínky pro vznik plísní a hub. Paradoxně se zlepšená energetická úspornost projevila zhoršením životních podmínek uživatelů. Proto při rekonstrukcích obezřetně a pokud možno s poradou odborně zdatných!

 

 

Novostavba nízkoenergetického RD
obrázek - Novostavba nízkoenergetického RD

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky