Mexiko tančí španělské rytmy... (1)

 

 

Velký ohlas na sociálních sítích zaznamenal krátký videodotazník uveřejněný na www.slavonice-zlabings.eu. Náhodný vzorek občanů Slavonic dostal jednoduchou otázku: „Proč se Slavonicím říká Mexiko?“. Také se mi přihodilo, že na mne tuto složitou otázku nečekaně Tomáš vybafl s kamerou v ruce. Zareagoval jsem úkrokem zpět – ostatně si to můžete na You Tube prověřit.

Následná krátká diskuse na FCB naprosto jistě zasadila vznik tradiční přezdívky do času po „zadrátování“ Slavonic po roce 1951. A také dosti jasně naznačila, že to nebyla přezdívka chvalitebná, ale vyslovovaná obyvateli sousedních příhraničních regionů Dačicka a Novobystřicka spíše s hanlivým přídechem. Pravými Mexičany ze Slavonic však byla vyslovována s nádechem arogantním a (dodnes) sebevědomě.

Velmi přesně zformuloval své postřehy, dnes slavoničák, Jiří Beneš – pochází z Nové Bystřice a jeho pohled zvenčí je lépe zaostřený. Doufám, že mi hlavu neutrhne, když si dovolím doslovně ocitovat z jeho zamyšlení: „ vzniklo zde nepropustné hraniční pásmo, kde se kolem roku 1965 začala formovat skupina mladých lidí, kteří sem přišli s rodiči přistěhovalců a začali se chovat arogantně, násilně, egoisticky, surově. Vládl zde alkohol, nepřizpůsobivost, prudérství, siláctví, tak jak se chovali jejich předchůdci, co zde zabírali“ … I v dalších jeho osobních postřezích vzniku pojmu MEXIKO = SLAVONICE jsem s ním plně v souladu. Doufám, že svůj spisek někde uveřejní k širšímu náhledu veřejnosti. Jen to jeho vročení kolem roku 1965 bych posunul hlouběji k začátku 60. let. Pojmenování Mexiko se vžívalo a používalo již v době, kdy můj nejstarší bratr Antonín (nar. 1943) jezdil vláčkem do Dačic na střední školu (mezi léty 1958 – 1962).

 

03.08.2013. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky