Pochopit - přizpůsobit se - využít nových příleřitostí (2)

Poslední měsíce jsem se při práci touto jednoduchou strategickou poučkou snažil mírně přidržet. Doba není nikterak snadná - ostatně tak tomu bylo a bude vždycky. Dvacet dva let vývoje svobodné společnosti přineslo mnoho nenápadných, ale zásadních změn. Kdo si je dřív uvědomí a využije tohoto poznání, bude se mu dýchat lépe.

Hesla, motta, "hlášky", premisy, které vám v určitých situacích samy naskočí na mysl, mají kouzelnou moc. Vzpomínám na první schůzku pracovní skupiny plánující nové využití KINA_NĚMECKÉHO DOMU u nás v domácí kanceláři před deseti lety. Byli jsme na začátku úvah, co s ruinou. Navrhnul jsem rodící se studii využitelnosti nadepsat heslem: "Lidská vůle hory přenáší". Tolikrát jsem si za ta léta na toto zvolání vzpomněl... 

Na jarmareční sobotu 15. září 2012 je Den otevřených dveří na probíhající stavbě Revitalizace Spolkového domu. Příklad vytrvalé lidské vůle.

V souvislosti s tím, že mne veřejný život zajímá, což dokládám tímto více či méně duchaplným blogováním, mám i osobní zkušenost s prostředím, kde by se měly potkávat a pracovat jedinci se schopností popotáhnout obecní káru. Dokonce jsem mohl v letech 2007 až 2009 pracovat společně se starostou Lubošem Kryzanem pro město Slavonice. Vzpomínám na ty chvíle rád: zbyla po nás rozsáhlá drobná práce, která mi dělá radost dodnes. 

 

Pro rok 2010 a další byly připraveny k realizaci v našem městě dva kruhové objezdy zařazené do plánú Jč kraje, dále m.j. studie zásadních protipovodňových úprav chránící 45% obyvatel (Nádrž Hobezská za zhruba 12 Mio s projednanými vlastnickými vztahy). Dle mého názoru je základním klíčem k řešení dopravní situace ve městě tvrdé protlačení a postupné budování obslužné cesty kolem Slavonic - v územním plánu ji máte nakreslenou. Tolik hezké práce!  Investiční odbor radnice byl pletichy politikářů a politických přeběhlíků k rudé koalici ke konci roku 2009 zrušen. Práce a úkoly zůstaly.

Záměry, které Slavonice nutně potřebují k obohacení a zlepšení své životaschopnosti mají povětšině velkou přidanou hodnotu, za kterou je potřeba jít! Viděno střízlivě dneškem a s posouzením schopností dnešních představitelů -  zůstanou zřejmě na pracovním stole pro ty, co je nahradí ve volbách 2014. Budou-li to ne mrtví brouci, ale živoucí ambiciózní lidé, nabízím se jim ku odborné pomoci - ihned.

A to je pro dnešek konec. Jistě je k zamyšlení, zda můj komentář přispívá ke tříbení názorů, osvěžení a inspiraci lidí, kteří těch 22 let neprospali, chodili po světě s otevřenýma očima a jsou schopní chytit se a využít nových příležitostí.

 

 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky