Udaj, Kusaj a Záviďaj - bez pointy.

Dotaz - byla dodržena vyhláška města?
obrázek - Dotaz - byla dodržena vyhláška města?
Tohle mi kontrolka NEBERE!
obrázek - Tohle mi kontrolka NEBERE!

Když byl na městském webu vyvěšen rozpočet města na rok 2012, hned mi zablikaly kontrolky: odkazy na "hledání vhodných dotačních titulů" se to hemží, hrubice v názvech popisných signalizují mírnou ledabylost. Ale špicovním momentem je neustále opakovaná neexistující zkratka "MAAS v programu Leader". Tohle volební období ji tvrdošíjně píší do všech dokumentů - asi si ji nikdo na radnici nepřeložil do češtiny = nejnižší formu rozdílení evropských dotačních peněz umožňuje naše členství v MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ (MAS) Jemnicko. (Například příspěvek 1,8 Mio z výzvy MAS Jemnicko pomohl dát do pohybu naší skvělou kuželnu.)
Ihned mi vyvstala na mysl jiná zkratka - historicky zaniklá a zrušená strana iráckých "pracujících" BAAS, vedená svého času diktátorem Saddámem Husajnem. Válečný konflikt smetl i jeho syny Udaje a Kusaje. Na Slavonicku se údajně skrývá i jeho levoboček ZÁVIĎAJ.

A tady by můj blogerský článek měl spět k nějaké pointě či ponaučení. Ovšem naše slavonická současnost přinesla daleko větší podnět k zamyšlení. Na jednom se zvacích dokumentů k sportovně-turistické akci se nerozpakovali organizátoři k sobě přifařit nepřifařitelné: vedle historického městského znaku se skví symbol politické strany. Tak to jste, soudruzi, přehnali!

Existuje možnost, že si místní komunisté písemně o užití znaku požádali místní komunisty v radě města a komunisté v radě města si užití městského znaku spolu s komunistickými třešničkami odsouhlasili. (Akce se konala na sv. Urbana v sobotu 26.05.2012 a já jsem žádnou písemnou zmínku v předchozích Usneseních rady nenalezl). I v případě písemného projednání by to byla velká chyba!

Na sv. Fortunáta 1. června 2012

 

Na sv. Víta 16. června 2012 UPOUTÁVKA:

V rychlé (děkuji!) odpovědi starosty Josefa Urbana ze dne 12.06.2012  dozvídám m.j., že "nebude žádné písemné dokumenty dokládat".

Jsou přípustné přímo vedle historického znaku města Slavonice rudé komunistické třešničky? Nacisté se s tím také nepárali a háknkrajc si k erbu městapřifařili.

I kdyby si svoje TŘEŠNIČKY  příslušníci KSČ + ZMĚNA 2010 v radě města jednomyslně schválili, musí na to mít papír. Tak praví  Vyhláška 1/1995 "O užívání názvů a symbolů města". 

Tak tedy někdy příště na BLOGU!

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky