Komunitní není nadávka

Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice mě vyprovokoval k "opětovnému" zamyšlení, proč se ve Slavonicích komunitně neplánuje. Aby nebyla mýlka, o čemže to mluvím, uvádím stručnou a jednoduchou charakteristiku významu slova komunita právě z výše uvedeného Komunitního plánu sociálních služeb...

"Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. Zájmy, potřeby a nároky, týkající se kvality života občanů komunity, jsou uspokojovány ve spolupráci s jejími dalšími příslušníky. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé by měli v komunitě o svých potřebách a zájmech diskutovat a společně hledat řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. Slovo „plánování" zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity. Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného „dohodnutá budoucnost".

Co to je komunitní plánování?

Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života a která posiluje principy zastupitelské demokracie.
Znakem metody je důraz kladený na:
• Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká
• Dialog a vyjednávání.
• Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

LÍBÍ SE VÁM TO? MNĚ MOC A TAKY MĚ MOC MRZÍ, ŽE VE SLAVONICÍCH TO NEJDE. A PROČ TO NEJDE? TO KDYBYCH VĚDĚLA, TAK BUDU MOC RÁDA!

Ale bez legrace. Myslím si, že klíč k tomuto procesu mají zastupitelé. Mají spoluzodpovědnost za rozvoj města, nejen každý za svůj resort či zájmovou oblast.

Zdá se jim společné plánování složité? Bojí se? Nerozumí mu? Nebaví je to? Mají málo informací? Nemají čas?

BUDU RÁDA, KDYŽ NĚKDO MI VYSVĚTLÍ, PROČ SE VE SLAVONICÍCH KOMUNITNĚ NEPLÁNUJE A NEPRACUJE PŘEDEVŠÍM NA ROZVOJOVÝCH PROJEKTECH. MYSLÍM SI TOTIŽ, ŽE BEZ TOHO TO BOHUŽEL NEJDE A NEFUNGUJE.

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích