Malé zamyšlení k pracovní skupině pro podporu rozvoje cestovního ruchu

Pracovní skupina pro cestovní ruch

Vznik pracovní skupiny inicioval majitel hotelu U růže a penzionu Bejčkův mlýn ve Slavonicích Ing. Pavel Mikula. Pracovní skupina je složená ze zástupců podnikatelů, ze zastupitelů a zástupců neziskových organizací ve Slavonicích. Původní záměr zlepšit propagaci města a lépe využívat jeho potenciál se ukázal jako krátkodobý cíl práce, jelikož jsme narazili na problém absence strategických materiálů.

Slavonice stále nemají zpracovaný program rozvoje, ačkoliv řada podkladů existuje a je k dispozici. Mezi nejdůležitější patří bezesporu územní plán rozvoje a regulační plán. Existují a jsou k dispozici další analýzy a podklady k přemýšlení a vytvoření STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VE SLAVONICÍCH.  Mezi tyto další podklady patří např.: Průzkumy cestovního ruchu - dále CR - v Jihočeském kraji, Strategie rozvoje CR v JČ kraji, analýza Revitalizační koncept f. MS-Partners, Kam na výlet či příklady strategií ze srovnatelně velkých míst jakou jsou Slavonice. Skupina je otevřená, další mozky vítány.

Práci pracovní skupiny nastartoval Ing. Petr Kratochvíl, samostatný marketingový poradce s dlouhou profesionální praxí a s velkými zkušenostmi. Jeho práci zaplatil Ing. Pavel Mikula a bezplatně v ní má pokračovat na základě rozhodnutí rady Ing. Milan Souček.  

Práce ve skupině je zajímavá, nicméně má řadu ALE:

  • Iniciátor vzniku pracovní skupiny, pan hoteliér Mikula je možná sám překvapen, co spustil z původního záměru připravit prezentaci nabídky Slavonicka na Regiontour.
  • V pracovní skupině pracují čtyři z pěti radních - nicméně stále se nemůžu zbavit dojmu, že je to pro ně něco jaksi cizího, co jim nutí společenská realita a aktivita několika občanů, kteří vidí rezervy v řadě věcí. 
  • Doufejme, že individuální zájmy jednotlivých členů pracovní skupiny nepřeváží a semkneme se k práci pro město, přece jenom jsme velice nesourodá skupina. A výstup - STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VE SLAVONICÍCH spatří světlo světa před sezónou 2012 a bude užitečná.
  • Město se vydalo z peněz s čistírnou odpadních vod a na důvody, že po této strategii by měla následovat tvorba strategie ROZVOJE MĚSTA KOMPLET, což je ale věc vedení nezávislým odborníkem a s finančními náklady, mi bylo panem starostou řečeno, že těžko.

Vznik této pracovní skupiny ukázal na jinde již téměř nevídanou realitu a to neeexistenci či zastaralost rozvojových programů a plánů rozvoje. Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost již řadu let upozorňuje na to, že nám ujíždí vlak. Možná už ujel? Proč není například na oficiálních stránkách města Program regenerace městské památkové rezervace? I když je zastaralý? A kdo na něm pracuje?

Slavonice, začátek prosince 2011, Zdeňka Chadimová

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích