Program rozvoje města opět v nedohlednu ...

Úkoly pracovní skupiny na podporu rozvoje cestovního ruchu, kterou v listopadu roku 2011 inicioval majitel hotelu U růže a penzionu Bejčkův mlýn ve Slavonicích Ing. Pavel Mikula  s cílem zlepšit propagaci města a lépe využívat jeho potenciál se vydáním materiálů na veletrh cestovního ruchu Regiotour 2012 podařilo splnit a zdá se, že skupina se rozpadla.

Slavonice stále nemají zpracovaný PROGRAM ROZVOJE MĚSTA, ačkoliv řada podkladů existuje a je k dispozici. Mezi nejdůležitější patří bezesporu územní plán rozvoje a regulační plán.

Existují a jsou k dispozici i další analýzy a podklady k přemýšlení a vytvoření ALESPOŇ dílčího programu kompletního rozvoje města, jakými je například STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VE SLAVONICÍCH. Mezi tyto další podklady patří např.: Průzkumy cestovního ruchu - dále CR - v Jihočeském kraji, Strategie rozvoje CR v JČ kraji, analýza Revitalizační koncept f. MS-Partners, Kam na výlet či příklady strategií ze srovnatelně velkých míst jakou jsou Slavonice.

Na základě rozhodnutí rady má práci skupiny nebo její části, která má zájem pracovat na přípravě a tvorbě strategického programu rozvoje MĚSTA  koordinovat nadále bezplatně Ing. Milan Souček.

  • Je duben a čeká se, zda na tvorbu plánu přispěje Evropská unie z Fondu malých projektů, který podal ing. M. Souček. Dá se očekávat, že pokud žádost neuspěje, město program rozvoje mít opět nebude?
  • Slavonice jsou ČLENEM MÍSTNÍ AGENDY21. TO JE OPRAVDU TAK TĚŽKÉ POVĚŘIT NĚKTERÉHO PRACOVNÍKA MĚSTA PRACÍ V TÉTO AGENDĚ, která podporuje právě tvorbu strategických programů a propojováním podnikatelského, občanského a municipálního = obecního prostředí podporuje komunikaci a zlepšování života občanů ve městě.
  • Město se vydalo z peněz s čistírnou odpadních vod a na důvody, že po  strategii na rozvoj cestovního ruchu (která mimochodem nevznikla) by měla následovat tvorba strategie ROZVOJE MĚSTA KOMPLET, což je ale věc vedení nezávislým odborníkem a s finančními náklady, mi bylo panem starostou řečeno, že těžko.

Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost již řadu let upozorňuje na to, že nám ujíždí vlak. Sousední Dačice jsou v síti Zdravých měst, nedaleká Jemnice hledá všechny možné cesty k rozvoji, a Slavonice? Proč není vůle využít zájmu lidí?  Proč není například na oficiálních stránkách města Program regenerace městské památkové rezervace? I když je zastaralý? A kdo na něm pracuje?

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.