S čím kdo šel do voleb ve Slavonicích? Připomenutí.

obrázek - Slavonice
  KSČM Sdružení pro změnu 2010 ODS a nezávislí k. Sportovci a občané ČSSD
Investice výhodný pronájem nebo prodej městského majetku, dotace, rozumně úvěry, rekonstrukce ul. J. Švermy a sídliště obnova kanalizace,  ČOV Vlastkovec včasné, pravdivé a úplné informování veřejnosti před realizací, revitalizace sídliště,ul. J. Švermy a J. Žižky, přírodní koupaliště při přípravě investic spolupráce s odborníky a občany, včas informovat veřejnost, rekonstrukce sídliště, ul. J. Žižky,  
Doprava nová parkovací místa, omezení průjezdu kamionů, udržení stávající dopr. obslužnosti přechody a zpomalovače, parkovací místa, odstavné plochy pro TIR, kamerový systém, městský strážník omezení dopravy v centru, omezení průjezku kamionů, opravy ulic a chodníků řešit nákladní dopravu, opravy chodníků a komunikací průběžně, vylepšit značení města zajistit bezpečnost občanů
Bydlení výstavba cenově dostupných bytů pozemky pro výstavbu rod. domů, prodej bytů na sídlišti, sociální bydlení, bydlení pro seniory cenově dostupné bydlení pro mladé, sociální bydlení, renovace městských bytů parcely pro stavění, startovací byty pro mladé, prodej městských bytů za férových podmínek sociální zázemí
Podnikání, zaměstnanost podpora podnikatelů a živnostníků, přístup k veřejným zakázkám, větší využití veřejně prospěšných prací obnovit jednání o vstupu do UNESCO, pravidelná setkání vedení města s podnikateli, podpora obnovy památek lepší využití historického dědictví města a podpora místního společenství, infra-struktura pro cestovní ruch podpora podnikatelské sféry spokojenost občanů
Životní prostředí parky pro relaxaci, realizovat protipovodňová opatření, obnova zaniklých vodních zdrojů obnova městského parku zmapovat zeleň a její funkce a stav ve městě, obnova parku, přírodní biotop úpravy parku, dětská hřiště, přírodní koupaliště,  
Volný čas, kultura, sport, občané

podpora aktivit organizovaných městem

podpora spolků, práce s mládeží a tradic

       
Radnice a občan          

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky