Spolupráce je nejtěžší disciplína

Spolupráce je nejtěžší disciplína

to je motto, které se mi stále vtírá do myšlenek při sledování našeho společného žití ve Slavonicích.

V roce 2008 proběhl ve Slavonicích první kulatý stůl o Místní agendě 21. Tenkrát přivítal erudované hosty radní a zastupitel Mirek Palán. Uvedl, že vedení města má zájem o spolupráci s veřejností při rozvoji města. Jasně se to ukázalo při plánování úprav na sídlišti Sv. Čecha. Město zadalo první studie bez konzultace s občany, kteří zde žijí a výsledkem bylo, že občané nechtěli ani jednu z navržených variant. Nechtějí rozšiřování parkovacích míst na úkor ztráty bezpečnosti dětí či omezování, kácení a ničení zeleně. Dobře si uvědomují hodnoty území, kde žijí a nechtějí o ně přijít. Což je úplně v pořádku a tak to má být. Kdyby se celkem vydařená diskuse, která proběhla v malém sále kulturního domu ke studiím, udělala úplně na začátku ...Právě tato diskuse v kulturním domě může sloužit jako příklad zapojování veřejnosti a zapadá do filozofie Místní agendy21. Na sklonku roku 2012 proběhla diskuse občanů k úpravám ve Vilové čtvrti, jelikož tam bydlí jeden z radních, takže se snad situace zlepší.

Uplynuly 4 roky, běží rok pátý. Co se změnilo za tuto dobu?

Dva roky funguje nové zastupitelstvo, z investičních akcí se podařila velká investice - nová čistírna odpadních vod, nový, hezký kabát má mateřská škola. Co jiného? Kam město kráčí? Co jsou priority? Městský rozpočet stačí tak na to, saturovat nutné a zákonné potřeby města a jeho občanů. A dál? Ani nový pan tajemník nemá zájem o Místní agendu21, ačkolik právě on má v tomto směru určité možnosti. Nicméně podle informací na zastupitelstvu se snad blýská na lepší časy a úředníci i zastupitelé začnou být vzdělávání v komunitním rozvoji a snad i strategického programu rozvoje města, který vznikne za účasti veřejnosti, se v dohledné době dočkáme.

Problémů k řešení je více než dost: snižuje se počet obyvatel města, je málo pracovních příležitostí, nestaví se byty, chybí sociální programy, vzdělaní občAné odcházejí za prací jinam,není vytvořen systém efektivní podpory podnikání ze strany města, péče o památky a jejich využití, hradby, panský dům, dalo by se psát hodně dlouho, ale to není smyslem těchto řádků.

Jejich smyslem je postesknutí si na to, že společnost ve Slavonicích je velice nesoudržná a nespolupracující. Město si jede po svém, každý funkční spolek si jede po svém, v jejich čele jsou osobnosti, které se občas nemusí, vůbec se nevyužívá potenciál umělců a "náplav", který je podle mého názoru značný, zastupitelé jsou vidět akorát na jednání zastupitelstva ...Chybí někdo, kdo by všechny tyhle atomy našeho slavonického kmitání stmeloval dohromady. Proto si myslím, že spolupráce je nejtěžší disciplína.

Tož napište, koho jsem se dotkla nebo naštvala, ráda budu diskutovat a třeba mě přesvědčíte, že všechno je jinak ...

Zdeňka Chadimová

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky