Zdravá města - přímá souvislost s MA21

Národní síť Zdravých měst ČR

Zdravé město je prestižní označení  a známka kvality pro město, které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…).

V souhrnu lze říci, že Zdravá města se snaží utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho obyvateli.

Národní síť Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) je asociací aktivních místních samospráv, která byla založena v roce 1994. V současné době (stav k únoru 2012) zastřešuje 102 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst 1. ledna 2012, stalo se jubilejním 100. členem asociace. NSZM ČR umožňuje jejím členům sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje, poskytuje členským municipalitám cenné informace k finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, systematicky pomáhá svým členům a poskytuje jim průběžně metodické vedení, zajišťuje zdarma vzdělávání pracovníků úřadů v oblasti udržitelného rovzoje ad. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni. 

Více informací na www.nszm.cz.

Deklarace projektu Zdravé město Dačice.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA "PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V NÁVAZNOSTI NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KVALITU ŽIVOTA" SE KONÁ V ÚTERÝ 25. ZÁŘÍ 2012 OD 14 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ DAČICE V BUDOVĚ RADNICE NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ.


Představitelé slavonické radnice jistě pozvání také obdrželi ...

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.