Kostel Božího Těla a sv. Ducha

obrázek - Kostel

Kostel patří k nejstarším stavbám ve městě, od r. 2006 prochází významnou a postupnou regenerací. V roce 2020 zde byla vrácena opravená zvonice, ukázka kvalitního řemesla. Práce provádí Stavební huť Slavonice, s.r.o.

Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter krajiny v okolí Slavonic díky své výšinné poloze nad městem. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí především z pozdní gotiky, poslední čtvrtina 15. století – prakticky celý chrám – z období baroka, 17. století – přístavba severní boční lodi - z počátku 19. století – loretánská kaple na jižní straně kostela. Architektura chrámu je hodnotným dokladem produkce středověké stavební huti v regionu v poslední čtvrtině 15. století. Kostel je významným dokladem podoby a proměny církevní stavby od vrcholného středověku až po novověk a zároveň je důležitým dokladem silné a významné poutní tradice a projevu křesťanské víry v regionu. Kamenný kříž je hodnotný příklad drobného sakrálního památníku z konce 18. století.

Viz podrobněji: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-boziho-tela-a-sv-ducha-18882480


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích