Stavitel Leopold Estreicher

obrázek - Sklípková klenba ESTREICHER, Leopold (Österreicher) stavitel, kameník *16. stol. (?) Byl vůdčí osobností stavitelské rodiny Estreicherů. Nejstarším identifikovatelným členem je Jiřík Esterreicher, slavonický zedník a kameník, působil na mnoha stavbách, především mimo Slavonice (1553). Michal (Nikl, Michl) E., nádeník na stavbě kostelní věže ve Slavonicích (1503). Leopold Estreicher (v česky psaném urbáři Zachariáše z Hradce r. 1576 uváděn jako Lipoldt Esterreicher, majitel domu v Růžové ulici ve Slavonicích) je nejvýznamnějším členem rodiny. Jeho synem byl Vít E., varhanář. Jiří i Leopold si zakoupili domy ve Slavonicích, stali se měšťany a stavitelskou činnost prováděli ve snadno dosažitelném okruhu svého bydliště. Leopold Esterreicher patřil k mistrům, kteří hluboko do 16. století prodlužovali život pozdně gotických forem, obměňovali je vlastní invencí a pod tlakem současného vlašského stavitelství je doplňovali prvky přejatými z renesančních grafických předloh. Celkové prostorové členění, architektonickou skladbu domu chápal Leopold E. ještě ve smyslu středověké složitosti, horizontální a vertikální členitosti a individuálního tvaru. V řešení jednotlivých prostorů se nezabýval vzájemnými vztahy, ale zdůrazňoval jejich jedinečnost vyjádřenou nejvýrazněji modelací klenbyTu dovedl ve svých hvězdicových útvarech s jakýmsi visutým svorníkem uprostřed k nejzazším mezím tvarového bohatství a optické působivosti. Dopracoval se osobitého slohu, takže na základě jeho slavonických staveb, zajištěných mistrovskou značkou L. E., případně L. Ö. nebo M. L. E. (Meister L. E.) lze bezpečně rozpoznat jeho práci i v jiných místech. Mapa uváděných lokalit, v nichž lze nalézt práce L. Esterreichera: v Čechách a na Moravě: Cizkrajov, Český Krumlov, Ivančice, Jindřichův Hradec, Kuglveit, Miroslav, Olbramovice, Oslavany, Slavonice (unikátní sklípkové klenby v mázhausech domů), Telč (přestavba hradu na zámek), Znojmo v dnešním Rakousku: Allerheiligen, Breiteneich, Eggenburg, Gmünd, Greinburg, Horn, Klosterneuburg, Krems, Stein an der Donau, Langelois, Wullersdorf. zch Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě. Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Vedoucí autorského kolektivu Bohumír Smutný. Dačice, Městské muzeum a galerie 2000.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky