Web Slavonice-Zlabings

obrázek - Dříve Špitálská, dens ulice J. Žižky

V letech  2011-2012 realizovalo Centrum pro budoucnost, o.p.s. ve Slavonicích za velkého zájmu veřejnosti projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků I. V regionu Slavonicka a přilehlé části Rakouska hledali a ve spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci i nacházeli zpřetrhané příběhy lidí, kteří zde žili, ale převážně dějinné události je katapultovaly úplně jinam. Na webu www.slavonice-zlabings.eu jsme shromáždili dostupné informace a zveřejnili nalezené dokumenty.

Cíle projektu jsou následující: pokračovat v mapování historie regionu Slavonicka a přilehlé části Rakouska 20. století ( do roku 1990), - hledat zpřetrhané příběhy - uchovat vzpomínky přímých pamětníků událostí, - hledat kořeny, - zaplnit bílá místa v historii regionu, - posilovat znalosti o historii, - uchovat historii pro budoucí generace - připomínat oběti nacismu a stalinismu - obnovit historickou kontinuitu.

Listopad 2012 - říjen 2013: natáčení rozhovorů s pamětníky, zpracování rozhovorů, jejich překlady do češtiny a němčiny, jejich publikování na webu slavonice-zlabings.eu, doplnění informací v německé jazykové mutaci, doplnění sekce map - historické mapy a mapy jednotlivých obcí se jmény původních obyvatel

Přednáška rakouského historika dr. Niklase Perziho ve Slavonicích (rakouský pohled na odsun/vyhnání), projekce filmu Zapomenuté pohraničí,  prezentace novinek na webu slavonice-zlabings.eu

Podzim - setkání a prezentace projektu pro veřejnost, výstava Osudy lidí a domů, vydání a křest publikace, tlumočení, prezentace rozhovorů s pamětníky, účast pamětníků a historiků, výstupy: publikace, doplněný web slavonice-zlabings.eu, výstava, prezenční listiny,  2 ks pohlednice staré Slavonice/Zlabings - propagace webu projektu, fotodokumentace, ...

Udržitelnost projektu spočívá především v tom, že každý zájemce o historii i současnost bude mít dostatek informací, poznáváním příběhů a osudů obyvatel regionu se zlepší vnímání historie a zmenší se vědomé i podvědomé obavy současníků. Navázání osobních vztahů je nejlepším lékem na obavy a nedůvěru. 

Všechny informace, články, fotky, videa se vzpomínkami pamětníků najdete na www.slavonice-zlabings.eu


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích