Komunitní plán Slavonic

Témata Komunitního plánu I

obrázek - Slavonice - foto Karel Hrubý

Pozvánku na druhé pracovní setkání - 29. 1. 2014 - s programem najdete

http://www.slavonice.eu/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=15036&id_ktg=5004&n=tvorba%2Dstrategickeho%2Dplanu%2Dmesta&p1=19498

Rada města schválila: "UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM BUDE TVORBA STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA SLAVONICE S FIRMOU EQUICA, A.S. ZA CENU 120.395,- KČ S DPH S TERMÍNEM DOKONČENÍ DO 31. 1. 2014."

Dokumenty k přípravě Komunitního plánu rozvoje města najdete na tomto odkazu:

http://www.slavonice-mesto.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=15036&id=94262&query=strategie

Z pohledu občana a zástupce občanského sdružení, které se o tuto problematiku dlouhodobě zajímá, je to určitě výborná zpráva, má ale bohužel několik ALE:

  1. V roce 2008 proběhl ve Slavonicích první kulatý stůl o Místní agendě 21. Tenkrát přivítal erudované hosty radní a zastupitel Mirek Palán. Uvedl, že vedení města má zájem o spolupráci s veřejností při rozvoji města
  2. Uplynuly 4 roky, běží rok pátý. Co se změnilo za tuto dobu? Třetím rokem funguje nové zastupitelstvo, z investičních akcí se podařila velká investice - nová čistírna odpadních vod, nový, hezký kabát má mateřská škola. Co jiného? Kam město kráčí? Co jsou priority? Městský rozpočet stačí tak na to, saturovat nutné a zákonné potřeby města a jeho občanů.
  3. Úředníci ani zastupitelé stále nemají zájem zájem o Místní agendu21, ačkoli právě oni mají v tomto směru všechny možnosti.
  4. Problémů k řešení je více než dost: snižuje se počet obyvatel města, je málo pracovních příležitostí, nestaví se byty, chybí sociální programy, vzdělaní občané odcházejí za prací jinam,není vytvořen systém efektivní podpory podnikání ze strany města, péče o památky a jejich využití, hradby, panský dům, dalo by se psát hodně dlouho, ale to není smyslem těchto řádků.
  5. Poslední ale - termín zpracování Strategie je velice šibeniční - BUDE V NĚM VŮBEC PROSTOR K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI nebo se to odbude dotazníkovým šetřením a šlus? BUDE JEHO SPOLEČNÉ TVOŘENÍ PO SEBRÁNÍ A ANALÝZE STÁVAJÍCÍCH PODKLADŮ A JEHO SPOLEČNÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ nebo bude občanům předloženo NĚCO O NICH BEZ NICH?

Doufám, že tentokrát to bude jinak. Bude?

Zdeňka Chadimová


Postup tvorby Komunitního plánu I

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.