Potravinová banka ve Slavonicích

obrázek - PB

„Jak, že se ve Slavonicích rozdávají ty potraviny…???“

Od loňského roku ve Slavonicích funguje služba potravinové pomoci, jejímž cílem je zlepšení situace osob v tísnivé životní situaci.

Jak to celé funguje?

Na základě písemné přihlášky, kterou si může každý vyžádat ve Spolkovém domě, na městském úřadě, v Základní škole Slavonice, v Základní škole praktické Slavonice, nebo v charitativním bazárku Kapička, se kdokoli může přihlásit jako odběratel potravinové pomoci. Součástí přihlášky je dotazník, kam zájemce uvede informace o své sociální situaci, o dalších osobách v domácnosti, jejich věku, zdraví, práceschopnosti, atp. Popíše důvod, proč se o pomoc hlásí. K přihlášce se nedokládají žádné další dokumenty ani potvrzení.

Podle informací, které žadatelé uvedou do přihlášek a dotazníků, jsou roztříděni do tří kategorií. V první kategorii jsou ti sociálně nejslabší, ve dvojce silnější, ve trojce nejsilnější. Kategorie určují, kolikrát, jak často, žadatel pomoc dostává. Rozdělení do
kategorií rozhoduje pracovní skupina potravinové pomoci. V databázi je aktuálně přihlášeno zhruba 50 příjemců a podle rozdělení do kategorií probíhala v roce 2018 distribuce potravin tak, že sociálně nejslabší dostávali potravinovou pomoc převážně 1x za 1-2 měsíce, další příjemci 1x za 3-4 měsíce.

Potravinovou pomoc do Slavonic dovážíme z Českých Budějovic většinou 2x měsíčně. V každé zásilce dovezeme potraviny pro zhruba 7 – 13 příjemců, kterým jsou potraviny obratem předány. Pokud se zájemce pro potravinovou pomoc bez vysvětlení, v určitou hodinu nedostaví, je tato obratem nabídnuta dalšímu v pořadí.

Součástí potravinové pomoci jsou i aktivizační programy. Ochota příjemců potravinové pomoci účastnit se takových programů, oplatit tím tak pomoc, kterou využívají, je velice důležitá! Za loňský rok musíme pochválit ty, kteří se aktivizačních programů účastnili – pomáhali s úklidem v charitativním bazárku Kapička, podíleli na zajištění potravinové sbírky v supermarketu v Jindřichově Hradci. Vážíme si toho a děkujeme!

Pokud se Vy, nebo někdo z Vašeho blízkého okolí dostal do tíživé životní situace, neváhejte a služeb potravinové pomoci využijte.

Potravinovou pomoc ve Slavonicích zajišťuje Slavonická renesanční, o.p.s. za přispění města Slavonice.

Kontaktní osoba – Bc. Jiřina Marková, managerka potravinové pomoci.

O. Žampová


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky