Veřejné projednávání

obrázek - bez názvu

Veřejné projednání změny č. 2 územního plánu města a změny č. 1 regulačního plánu městské památkové rezervace (8.10.2012)

Veřejné jednání s odborným výkladem k návrhům obou změn se uskuteční v úterý 27. listopadu 2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Slavonice. Návrhy obou změn budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Dačice a na MěÚ Slavonice od 22. 10. 2012 do 27. 11. 2012 - podrobnosti jsou uvedeny v textu vyhlášky.

Stavební pozemky pro rodinné domy (10.10.2012)
V úterý 16. 10. 2012 se bude v 17:00 hod. konat v zasedací místnosti MěÚ Slavonice veřejná diskuse o využití stavebních pozemků v areálu bývalého sběrného dvora v Brněnské ulici. Všichni zájemci o výstavby rodinných domů jsou srdečně zváni.

Na webu Ministerstva financí má každý zájemce možnost seznámit se hospodařením své obce - hospodaření Slavonic k 31. 12. 2011 najdete ZDE

Zdrojem dat pro výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí jsou výkazy FIN 2-12 M a Rozvaha sestavené k 31. 12. příslušného roku a předané do CSÚIS. Tyto výkazy je možné zobrazit v části ÚFIS - Výkazy.

Podrobné informace o monitoringu hospodaření obcí, včetně algoritmů výpočtu SIMU, jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva financí - viz Monitoring hospodaření obcí.


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.