Adventní jarmark ve Slavonicích

obrázek - P. Hilenko - Slavonice


ADVENTNÍ JARMARK ve Slavonicích se koná již tradičně první adventní neděli a ta letos vychází na neděli 27. listopadu 2022.

Bude zase v odpoledních hodinách od 13 do 18 hodin. Děti si budou moci ozdobit vánoční perníček na dílně s Jášou Bochníčkovou ve Spolkovém domě. Pro radost bude hrát harmonikář pan Vrba. Doufáme, že jarmark zkrátka bude a ve Slavonicích se opět rozzáří adventní strom, který bude hlavně dětem, ale i nám všem připomínat adventní čas. Věříme, že opět bude klidný a sousedský, s různými dobrotami a dárečky pro radost. Plánujeme opět být ve Spolkovém domě i venku ve stáncích.  Spolek Slavonická renesanční společnost ve spolupráci s Městem Slavonice a Spolkovým domem srdečně zve všechny zájemce. Bližší informace na webu slavonice.cz a na telefonu 602 435 451. Podrobnosti tamtéž, dále na sociálních sítích a plakátech. Udělejte si čas na své spoluobčany a přijďte. Za spolek SRS Z. Chadimová.

Adventní jarmark sousedského charakteru se měl konat po třinácté v roce 2020 a po čtrnácté v roce 2021. Pandemie covidu19 neumožnila jeho realizaci.

Co se programu týká, pracujeme na jeho přípravě a vše včas zveřejníme.  Zdeňka Chadimová, srs.sdruzeni@seznam.cz

Advent máme většinou spojený s blížícími se vánočními svátky a se zapalováním svíček na adventním věnci. Dokážeme ale říct, co vlastně advent znamená, jaký je jeho původ a historie a jaké tradice jsou s ním spojeny? Pojďme si připomenout, co advent znamená pro českou kulturu a na jakých základech vyrůstají české Vánoce.

Slovo advent pochází z latinského „adventus“, což znamená „příchod“. Máme samozřejmě na mysli příchod Spasitele. Advent tedy chápeme jako přípravu na vánoční svátky a od jedenáctého století jde o nám známé čtyři týdny před 24. prosincem. Původně byl advent časem půstu a zbožného rozjímání, veškerá společenská zábava jako tanec nebo zpěv byla zakázána, býval však proložen obchůzkami lidových masek. Nesmělo se jíst maso, povoleno bylo pouze rybí, z čehož vychází nám všem dobře známý zvyk pojídání kapra ke štědrovečerní večeři. Adventní půst končil s východem první hvězdy na Štědrý den.

Zvyk zapalovat postupně čtyři svíčky na adventním věnci, odpočítávající čtyři adventní týdny, je dnes rozšířen téměř do všech českých domácností. Světlo svíček symbolizuje příchod Krista. Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství, teprve v 16. století si ho v podobě adventního věnce osvojila křesťanská církev.

(https://www.womanonly.cz/znate-vsechny-adventni-tradice-inspirujte-se-s-nami/)


Plakát
obrázek - Plakát

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Oáza Maříž
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spřátelený web slavonice-zlabings.eu
reklama - Centropen Dačice
reklama - Apartmány Renesance
reklama - Ubytování U Berušky