Pozvánka na workshop

obrázek - Slavonice

VZOR POSKYTNOU SLAVONICE

Zveme vás tímto na přibližně dvouhodinový workshop na téma “Revitalizační koncept jižních Čech na vybraném městě Slavonice”, který se koná dne 7. 10. 2011 od 15.30 hod v sále Institutu Slavonice. Jedná se o část řešení projektu QUALIST - Zlepšení kvality bydlení a života v malých městech ve venkovských oblastech, jehož nositelem je Euroregion Silva Nortica a řešitelem této části je místní společnost MS PARTNERS s.r.o.

S prvním pracovním materiálem – pracovní verzí analýzy slavonického prostředí se můžete seznámit na internetových stránkách města Slavonice - ZDE. 

Připomínky zasílejte na tuto adresu: mspartners@seznam.cz.

Zveme tímto zástupce podnikatelského sektoru, zástupce neziskového sektoru, zastupitele města a všechny, kteří mají zájem se na tvorbě tohoto konceptu podílet.

                                                  Ing. Milan Souček


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.