Objev Pfafenschlagu

Bylo to v létě roku 1958, když mi zatelefonoval správce muzea ve Slavonicích pan Pauřík: "Přijeď v neděli, budeme hledat zaniklou osadu Pfaffenschlag", napsal nám v úvodu svého příspěvku pan František Valeš z Telče, dnes důchodce, který značnou část svého života věnoval studiu a fotodokumentaci historických památek našeho regionu a rád by se o své dojmy rozdělil.

Ale pojďme se již nechat unášet během času a vzpomínek, které je dobře si občas připomenout.

Ve Slavonicích na mne čekali pan Pauřík a městský tajemník pan Bambas. Po cestě jsme ještě přibrali starousedlíka p. Beneše a za městem i lesního správce p. Vaněčka. Na silnici ke Stálkovu se hovořilo o tom, kde by asi osada měla být. Pan Vaněček jako znalec lesa tvrdil, že nic takového tam není, ale pan Beneš tvrdil, že jako kluk tam vídával základy domků.

Hledání trvalo poměrně dlouho. Procházeli jsme lesem křížem krážem, až si pan Beneš vzpomněl, že tam někde měla být studna. Vrátili jsme se na paseku, která byla jakýmsi mokřiskem. Tráva sahala po pás a celé místo bylo rozryto divočáky. Nakonec jsme studánku našli pod osamoceným stromem. Za pomocí větví jsme se přesvědčili, že studna je roubená kamenem a že jsme tedy na správném místě. V krátkém čase jsme v jižním směru pak nacházeli málo patrné základy. Nejvíc byl překvapen správce Vaněček, který nemohl pochopit, že když před časem zde káceli stromy, minuli toto bez povšimnutí.

Výzkumem osady Pfaffenschlag byl následně pověřen dr. V. Nekuda z Moravského muzea v Brně, který prováděl archeologický výzkum této lokality několik let, zejména v době prázdnin také za pomocí žáků ZŠ ze Slavonic. Další podrobnosti o této zaniklé osadě mohou zájemci najít v publikaci "Zmizelý život" od dr. Nekudy, která byla vydána roku 1967 Moravským muzeem v Brně.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži