Do dvou let spojí železnice Slavonice s Rakouskem (2004)

Do dvou let spojí železnice Slavonice s Rakouskem

V roce 2006 bude zřejmě zcela běžné, že Slavoničtí nastoupí na železniční stanici do vlaku, který je jako před druhou světovou válkou doveze do rakouského Weidhofenu an der Thaya.

Do té doby budou na dnes už stoleté železniční trati položeny v příhraničí chybějící koleje. Vyplynulo to ze zasedání na zámečku v rakouském Dobersbergu koncem ledna. Jednání, při němž česká i rakouská strana nastínily harmonogram prací na propojení železnice, svolal Úřad dolnorakouské vlády a Právo o něm informoval senátor za Slavonicko a Dačicko Václav Jehlička (nezávislý).

"První fází bude výstavba chybějící části tratě, druhou bude úprava a modernizace trasy z Kostelce do Weidhofenu. Rakouská strana oznámila, že právě zahajuje odlesňování ke státní hranici. Z celkové délky chybějící tratě na rakouské straně, což je šest a půl kilometru, je třeba odlesnit pět a půl kilometru, na české straně se jedná o jeden a půl kilometru a odlesňování se týká jen příhraničního úseku," uvedl senátor.

Nastínil, že po dokončení odlesňování se bude tra- vyměřovat a stavební práce budou zahájeny už v příštím roce. "Dokončení první etapy na české i rakouské straně, tedy zahájení přeshraničního železničního provozu, se předpokládá v roce 2006," poznamenal Jehlička s tím, že investorem první etapy na české straně bude stát prostřednictvím státní organizace Správy železniční dopravní cesty.

"Financování proběhne z části z programu Interreg III, v jednání je podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na rakouské straně bude první etapa také hrazena z prostředků Interreg III, plánovací fázi zafinancuje Spolková země Dolní Rakousko," vysvětlil senátor.

Souběžně bude nutné vytvořit železniční hraniční přechod ve Slavonicích. O jeho zřízení už město požádalo. Jeho schválení nestojí podle Jehličky nic v cestě. Do jednání vstoupil také Euroregion Silva Nortica a přiřadil revitalizaci tratě ke svým prioritám. "Další setkání by se mělo konat na konci března, kdy se přepokládá ukončení odlesňovací fáze na trati a zahájení vyměřovacích a plánovacích prací," dodal Jehlička.

Slavonice na propojení netrpělivě čekají. Železnice by měla do oblasti přilákat více turistů a měla by mít příznivý dopad na zdejší nezaměstnanost. "Potřebujeme, aby k nám turisté jezdili i mimo sezónu, a dali tak příležitost vydělat našim podnikatelům v jinak chudém příhraničí," vyslovil se starosta Slavonic Josef Urban (KSČM).

Téměř 28 kilometrů dlouhá trať ze Slavonic do Weidhofenu byla otevřena 21. června 1903. Byla využívána jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu až do konce druhé světové války. V únoru 1948 byl zrušen ve Slavonicích hraniční přechod do Rakouska a v dubnu 1951 došlo k odstranění tratě v hraničním kilometru jako prevence proti možnému projetí vlaku z české strany do Rakouska.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky