O Božím těle

Roku 1279 byla při vloupání do farního kostela ve Slavonicích odcizena monstrance se sv. Hostií. Sv. Hostie byla vhozena do hromady kamení za městem. Dle Legendy byla nalezena jedním pastýřem za zvláštních okolností uprostřed šlehajícího plamene.

Při přenášení k v bráně města třikrát zmizela z monstrance a byla nalezena opět mezi kamením. Teprve, když obyvatelé města učinili slib, že na tomto místě postaví svatyni ke smíru a úctě Nejsvětější Svátosti, mohla být sv. Hostie nerušeně přenesena. Tak vznikl tento chrám. Uprostřed kostela jsou ohrazeny kameny, mezi kterými se našla sv. Hostie.

Původně byl kostel jednolodní s plochým stropem. V roce 1423 byl vypálen husity. R. 1437 byl kostel obnoven a presbytář zaklenut síťovou klenbou parléřovského typu.

Další etapa obnovy kostela proběhla v druhé pol. 15. století, kdy byl jednolodní kostel přestavěn v dvoulodní, podle rožmberského vzoru. Kostel byl vysvěcen r. 1491. Třetí loď byla přistavena až v 18. století.

Průvodcovské služby v kostele zajišťuje paní Mirka Nevrklová - agentura Ještěřice.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky