Geislingen - příprava setkání ve S. Městě 1999

Vážené dámy, Vážení pánové,

jmenuji se Pavel Kamír a jsem velmi potěšen, že se spolu s dalšími členy z občanského sdružení Česká Kanada a přáteli z Waldviertel Akademie mohu zúčastnit Vašeho setkání zde v Geislingenu. Zároveň Vám děkuji Vám za pěkné přijetí. Dovolte mi, prosím také, abych Vás jménem celého našeho sdružení velmi srdečně pozdravil.

Chtěl bych Vás nyní v krátkosti seznámit s činností sdružení Česká Kanada. Sdružení vzniklo v listopadu loňského roku a jako prioritní úkol si zvolilo napomáhat rozvoji regionu vymezeného městy: Slavonice, Nová Bystřice, Kunžak, Dačice a Jemnice. Vzhledem k tomu, že se považujeme za lokální patrioty, není nám lhostejný nejen stav krajiny a obcí v regionu, ale především vztah současných obyvatel k místům, kde žijí. Vlivem neblaze známých historických událostí došlo, jak si nyní bolestně uvědomujeme, k narušení vztahů mezi lidmi navzájem a dokonce i mezi obyvateli a krajem, ve kterém žijí. Vyhnáním původních obyvatel se přerušily staletími tvořené vazby, noví přistěhovalci se v počátcích často chovali spíše jako zlatokopové než jako noví osídlenci a tvář i historie kraje byla deformována necitlivými zásahy komunistické moci. Všechny tyto předpoklady musely zákonitě vést k devastaci kraje samotného a k znehodnocení vztahů mezi krajinou a jejími obyvateli.

Narušení tohoto vztahu pociťujeme i dnes, a proto jsme v občanském sdružení Česká Kanada zvolili jako první k realizaci náš projekt "Návrat paměti krajiny - Staré Město pod Landštejnem". V tomto projektu chceme, za spolupráce Waldviertel Akademie, zpracovat historické události let 1918 - 1960 a zároveň zachytit autentické vzpomínky původních obyvatel na běžný život v tomto kraji. Výsledkem projektu bude tištěná publikace a zároveň prezentace na CD Rom a Internetu v trojjazyčné mutaci. Chtěli bychom tím přispět k vytvoření lepšího vztahu současných obyvatel ke svému kraji a zároveň k původním obyvatelům. Zároveň bychom chtěli původním obyvatelům, tedy Vám, poskytnout obraz událostí, které následovali po politováníhodném aktu vyhnání.

Chtěl bych Vás tedy tímto požádat o laskavou spolupráci na našem projektu a zároveň Vás co nejsrdečněji pozvat na vzpomínkové setkání ve Starém Městě pod Landštejnem, které se bude konat za čtrnáct dnů - 14. a 15. Srpna 1999. Program setkání je zde pro Vás k dispozici a věřím, že se ve Starém Městě opět sejdeme.

Děkuji Vám za pozornost

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích