Lavička láká k posezení ...

obrázek - bez názvu

Vernisáž lavičky v Mařížském parku 28. 9. 2012 v 17:30

Podzim v parku má své kouzlo, proto jsme připravili v tento sváteční den nejen vernisáž lavičky, ale i sázení lípy v obci Maříž, zahájení iniciativy „Partnerství stromů“ a pozvali jsme i zajímavou osobnost - Václava Cílka, člověka, kterému není lhostejný osud krajiny a starých alejí. Den v kalendáři nám připomíná svatého Václava, patrona České země, proč se tedy nezastavit právě v této krajině, potkat se v ní a udělat alespoň maličkost, zasadit strom a možná pak najdeme sílu dále se starat o staré stromy, které nám zde zanechaly generace před námi. Odpočinout si pak můžeme nejenom na lavičce v parku, ale i při občerstvení v restauraci Oáza Maříž, kde bude pro účastníky připraveno malé podzimní občerstvení z místních zdrojů.

Zájemce o odvoz ze Slavonic do Maříže na tuto akci prosím, ať mne kontaktují na čísle 775 930 757. Těšíme se na společné setkání v parku.
Martina Havlíčková, členka sdružení Mařížský park,o.s.

Naše nominace modřínové aleje Mařížského parku byla přijata do soutěže „Alej roku 2012“ , informace naleznete na http://arnika.org/alej-roku-2012
Soutěž představuje krásné aleje v této zemi. Věřím tomu, že nejenom lidé, kteří je nominovali, si uvědomují, jak cenným prvkem jsou v krajině. Předem děkuji všem, kteří podpoří modřínovou alej v Mařížském parku, ale i jakoukoli jinou, protože to znamená, že vnímáme společně jejich krásu v čase, v místě i sílu jejich harmonie v přítomnosti.

Martina Havlíčková


Ne tranzitní kamionové přepravě!

Zveme Vás 1. 10. 2012 v 9:00 k přechodu pro chodce ve Slavonicích, který je u potoka na silnici vedoucí kolem benzínové pumpy k hraničnímu přechodu.

Proč se zde sejdeme?

Chceme informovat o našem záměru obrátit se opět na krajský úřad Jihočeského kraje s peticí proti rozhodnutí, které zkušebně povolilo otevření hraničního přechodu Slavonice – Fratres začátkem roku 2010. Proti tomuto opatření, které mělo přispět k rozvoji Slavonic, vyjádřilo již v roce 2009 nesouhlas více než 700 občanů.

Tranzitní kamionová přeprava nepřináší nic prospěšného obyvatelům Slavonicka. Naopak krajina je zatěžována tranzitní kamionovou přepravou, používání silnice mezi Slavonicemi a Dačicemi je pro obyvatele a návštěvníky Slavonic životu nebezpečné, nadměrná kamionová přeprava přes území brání rozvoji Slavonicka, brání rozvoji turismu a poškozuje i lesnictví, zemědělství a chov ryb. Dřevem naplněné kamiony míjí nevytíženou a poloprázdnou slavonickou pilu.

Co proto můžeme udělat?
1. Nyní musíme říci jasně, že toto nechceme. A to můžeme udělat společně podepsanou novou peticí pro krajský úřad.
2. Využít všechny možnosti, které povedou k uzavření přechodu Slavonice - Fratres pro tranzitní přepravu kamionů. Toto opatření je administrativní úkon, který není spojen s žádnými finančními náklady, ani pro krajský úřad Jihočeského kraje, ani pro město Slavonice a je předpokladem pro udržitelný rozvoj Slavonicka. Proto vás zveme, abyste přišli k „přechodu“ ve Slavonicích, bude zde připravena káva a čaj a petice k podpisu. A to, co kdo přinese na snídani, a tak si můžeme při společném jídle povídat. Myslíme, že téma máme.
Petici je možno také podepsat na Informačním středisku nebo v pekárně.
Zveme Vás jako petiční výbor na snídani „u přechodu ve Slavonicích“.
Členka výboru Martina Havlíčková

NE PRŮJEZDU KAMIONŮ PŘES SLAVONICE!

Na této adrese najdete informace k petici požadující ZÁKAZ PRŮJEZDU KAMIONŮ PŘES SLAVONICE.

http://www.eu-parky.eu/cs/aktualni-informace/aktualni-akce/63-ne-mezinarodnim-kamionum-pres-slavonice.html

Mařížský park je jediným zámeckým parkem na Slavonicku. Po tříletém programu obnovy se v něm můžete projít nádhernou modřínovou alejí, studovat mokřad, kochat se upraveným prostranstvím před ruinou zámku a užívat si prostředí parku s rybníky, ovocnými stromy a starými duby.

Slavnostní závěr projektu Evropský park Bavorsko - Čechy se uskutečnil 27. - 28. června 2012 formou přeshraničního festivalu. Podrobnosti v pozvánce.

Projekt iniciovalo občanské sdružení Slavonická renesanční společnost v roce 2007, v letech 2009 - 2012 se zde zásluhou pracovní iniciativy Mařížský park v čele s paní Martinou Havlíčkovou realizoval ve spolupráci s německým městem Bogen přeshraniční projekt mezi Městem Slavonice a Městem Bogen. Na počátku fungovala i spolupráce v rámci česko - rakouského projektu „Přírodní zahrady bez hranic“, během které proběhlo veřejné plánování tohoto prostoru – Evropského prostoru – Evropského parku.

Podrobný průběh revitalizace parku včetně fotografií najdete na www.eu-parky.eu/

Členové občanské iniciativy pracovní skupiny Mařížský park se rozhodli založit občanské sdružení Mařížský park,o.s.

Proč??? Projekt „Evropský park Bavorsko – Čechy“ se blíží ke konci a Mařížský park se za tři roky proměnil a je zde, ale bude potřebovat dále chránit i pečovat o něj. Proto jsme založili občanské sdružení jehož cílem je ochrana přírody a krajiny Slavonicka, především oblasti Mařížského parku, což představuje hlavní účel občanského sdružení Mařížský park, o.s.


Pozvánka na slavnostní závěr projektu

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky