Maříž

Mařížský park, z.s.

O projektu

Obnova studny v původním zámeckém parku v Maříži. Vyčištění a oprava doposud zasypané studny, která byla objevena při znovuzaložení travnaté plochy kolem zámecké kašny v roce 2011. Aby nedošlo k znehodnocení stavebního objektu původního zámeckého areálu, musí být historická část studny vyčištěna a obnovena odbornou firmou. Viditelná část studny by měla vyjadřovat vztah současných obyvatel k vodě, ke krajině, která je inspiruje, a k Maříži. Proto výtvarnice Isabela Fárová vytvořila návrh nadzemní části studny, která bude vybudována dobrovolníky v rámci workshopu „Obnova studny a etický vztah člověka k vodě“. V mařížském parku budou také prezentovány materiály o duchovním i materiálním významu vody pro lidstvo. S návštěvníky mařížského parku si připijeme čistou vodou při vernisáži studny.

Sídlo organizace:

Mařížský park, z.s.
Petra Bezruče 323, Tábor, 378 81

 

obrázek - MAŘÍŽ

Niva v Maříži – řešení a příklad udržitelnosti cenného biotopu v obci

Aktuální informace o realizaci projektu a jeho výsledcích naleznete na našich nových webových stránkách www.mariz-park.cz. V průběhu uskutečňování projektu se jako hlavní problém realizace opatření pro udržitelnost cenného biotopu nivy potoka ukázal stav kvality vody v potoce. Stav, který je výsledkem současného „etického vztahu člověka k vodě“, jehož důsledky se pak projevují i v mezilidských vztazích. Žádáme-li po kompetentních orgánech státní správy, aby prosazovali zákon, kterým má být zajištěna ochrana vody, měli bychom se pak ale i vypořádat s etickou odpovědností za „vodu“. To za nás žádné úřady neudělají. Co proto tedy můžeme udělat? Můžeme například obnovit studnu v Mařížském parku. Jedním ze zdrojů vody jsou přece studny a obnova studny, pro kterou něco uděláme, může pomoci nejen obnově jednoho zdroje vody, ale i obnově etického vztahu k „vodě“.

Obnova studny v Mařížském parku

Při znovuzaložení travnaté plochy kolem zámecké kašny v roce 2011 byla objevena studna, která byla zdrojem vody pro kašnu. Studna je doposud zasypána, ale tento stav může být napraven a měl by být napraven. S obnovou studny musí souhlasit majitel pozemku, což je město Slavonice, a to se záměrem obnovy studny souhlasí. Proto, aby byla studna obnovena, bude zapotřebí spolupráce s odborníky, ale především bude zapotřebí podpora veřejnosti. Viditelná část studny může být vytvořena v rámci workshopu „Obnova studny a etický vztah člověka k vodě“. Aby ale nedošlo k znehodnocení stavebního objektu původního zámeckého areálu, musí být historická část studny vyčištěna a obnovena odbornou firmou. Na našich nových webových stránkách www.mariz-park.cz naleznete aktuální informace o tom, co pro obnovu studny děláme spolu s návrhem nadzemní části studny, který vytvořila Isabela Fárová, aby podpořila záměr obnovy studny. Na našem webu naleznete i informace, jak nám v tom můžete pomoci i Vy. Předem děkujeme za Váš zájem a podporu.

Za členy spolku Mařížský park, z.s. Martina Havlíčková


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži