Pomoc při obnově lesních porostů

Zasaďte si svůj vlastní strom, dostat můžete až 250 tisíc

Dotace na sázení listnatých stromů právě startuje. Ve hře je 100 milionů korun a zapojit se muže každý, kdo chce ve svém městě či obci dýchat čistější vzduch. Peníze nedostanete jen na samotnou výsadbu zeleně, ale také na následnou péči o ni.

Fond životního prostředí spouští od 14. října 2019 nový dotační program na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Jde o celonárodní projekt Sázíme budoucnost, který probíhá pod záštitou Nadace Partnerství, a Ministerstvo životního prostředí na něj vyčlenilo 100 milionů Kč. Cílem projektu je do pěti let vysadit mimo les 10 milionů stromů, tedy za každého občana Česka jeden. Stromy se mají sázet na veřejně přístupných prostranstvích měst a obcí, a to přímo v zástavbě nebo jejím okolí. Může přitom jít i o uzavřené vnitrobloky či společné dvory bytových domů. Žádost o dotaci si můžete poslat i vy. Nárok na ni mají místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci, zkrátka všichni, které zajímá zeleň ve městě či obci, kde žijí. Jedinou podmínkou je legitimní vztah k místu výsadby.

DALŠÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH nadace partnerství - https://www.nadacepartnerstvi.cz/

nebo

https://www.mesec.cz/clanky/zasadte-si-svuj-vlastni-strom-dostat-muzete-az-250-tisic/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku

 

POMOC PŘI VÝSADBĚ LESŮ

jčk
Jihočeský kraj patří mezi tři nejvíce kůrovcovou kalamitou postižené kraje. Po těžbě zůstávají holiny, které je nutné co nejdříve osázet, aby byla obnovena funkce lesa při zadržování vody v krajině a zabránilo se vysychání krajiny a ohrožení vodních zdrojů. V návaznosti na dotační program Ministerstva zemědělství k obnovení lesního porostu Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským sdružením dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále je KSH ČMS) nabízí obcím a dalším vlastníkům lesů pomoc při výsadbě nových dřevin.
 

Odkazy

 
 

Při obnově lesních porostů Jihočeský kraj nabízí všem vlastníkům lesů na území Jihočeského kraje k výsadbě nových dřevin využití dobrovolných hasičů. Pomoc bude poskytována při podzimní výsadbě v říjnu a následně v jarním období (březen - květen).

Pomoc při výsadbě nových stromků je určena především obcím a vlastníkům lesa, kteří z objektivních důvodů mají se zajištěním výsadby problémy (např. starší lidé).

Termíny pomoci při výsadbě jsou v prvním podzimním termínu pátek odpoledne - sobota ve dnech 18. - 19. 10. 2019; následné termíny budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci předběžně je počítáno s výsadbou cca 100 000 ks dřevin.

V případě zájmu:

- vlastníci lesa podají na obec nejpozději do 14. 10. 2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa s uvedením termínu a místa výsadby dřevin, předpokládaného počtu osob na výsadbu, čas a místo shromáždění, jméno a spojení na organizátora výsadby.

Obec následně odešle žádosti (u žádostí soukromých vlastníků s doporučením k realizaci) na krajský úřad, který zajistí jejich zkompletování a postoupení starostovi KSH ČMS.

Konkrétní organizace pomoci při zalesňování bude řešena zástupcem KSH ČMS s organizátorem výsadby uvedeným na žádosti.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži