Voda v krajině

obrázek - Modřínová alej v Mařížském parku v zimě

Tematická procházka ke studánce u Trojmezí
Procházka bude zahájena 2.2.2013 u vstupu do Mařížského parku v 14:30

Kontakt pro účastníky, kteří potřebují zajistit dopravu na akci ze Slavonic do Maříže: 775 930 757 !
Zájemci o zajištění přepravy na akci volejte nejpozději do 12:00 dne 2.2.2013.

Téma: „Voda v krajině"

Krajina Slavonicka vděčí za svoji jedinečnost právě vodě. Rybniční soustava by nemohla nikdy vzniknout, bez pramenů, potoků a mokřadů. Pramen studánky u Trojmezí je chráněn stavbičkou s kamenným ostěním s datem 1846.

Mařížský park je součástí této krajiny a navazuje na mokřad, který je cenným biotopem a i o něj je třeba pečovat. Společně s námi se vydají na procházku ke studánce odborníci na přírodní zahrady pan ing. Martin Charvát a pan ing. Radovan Hájek, abychom se dověděli, jaké možnosti jsou využívány v praxi u nás i v zahraničí při péči o mokřady. Plánovaná délka trasy je necelé 4 km. Při procházce se budeme se těšit nejen z krásné krajiny, ale dozvíme se i něco zajímavého od odborníků. Studánka nám může být pak pramenem inspirace pro plánování vhodných zásahů pro mokřad u parku.

Procházku zakončíme u ledového baru před „hospodou" v Maříži, kde bude připraveno občerstvení pro zahřátí a oheň. U jídla a pití budeme diskutovat o budoucnosti mokřiny a o dalších tématech, které jsou důležité pro budoucnost Mařížského parku.

V případě nepřízně počasí je připraven náhradní program:

Pokud nám procházku počasí nedovolí, promítneme si film „Der Flussflüsterer", který se zabývá povodněmi z ekologického hlediska. Je to zase velmi zajímavý pohled na odpovědnost člověka za zásahy v krajině. Naši odborníci nás seznámí s problematikou plánování zásahu do mokřadu a především s významem plánování všech zásahů v návaznosti na jeho okolí. Následuje občerstvení a diskuse podle plánu.

Ať při procházce, či při filmu, si jistě připomeneme, jak významným elementem je voda v krajině. A pokud chceme plánovat vhodné zásahy do mokřadu, pak jej musíme chápat jako součást vodního systému v krajině.

Za členy sdružení Mařížský park,o.s. Vás na tuto akci zve Martina Havlíčková


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky