spolek SRS

Slavonická renesanční společnost, o.s., Na potoku 629, 378 81 Slavonice, tel: 602 435 451, srs@slavonice.cz, číslo účtu: 6100007995/7940.

Cílem činnosti sdružení občanů a přátel města Slavonice je podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství,  občanské společnosti a mezinárodní spolupráce.

 

Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost vzniklo na podzim roku 1996. Zakládajícími členkami byly: Olga Žampová, Markéta Korbelová a Eva Karásková.

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky