Trojmezí 2024

SLAVONICE TROJMEZÍ 2024

Pohodový festival pro celou rodinu, 3. – 6. ČERVENCE

Spolek Slavonická renesanční společnost, pořadatel Trojmezí, všechny srdečně zve na zahájení prázdnin ve Slavonicích. Program finančně podpořila Jadranská zmrzlina. Partneři: Školící centrum Stavební huti Slavonice, Spolkový dům Slavonice, Město Slavonice.  Vstupenky, případné změny či upřesnění – vše na plakátech a webu spolku na www.slavonice.cz.  Přijďte s námi prožít začátek prázdnin ve Slavonicích, pohodově a zajímavě. Na všechny se těší členové spolku, spolupracovníci a partneři. Tel.: + 420 602 435 451 nebo 733 389 765

obrázek - bez názvu

Středa 4. 7. - 10:00 – 15:00 hodin – SGRAFITOVÁ DÍLNA na Horním náměstí

Tato tradiční dílna ve spolupráci se Školícím centrem Stavební huti Slavonice ukazuje hravou formou dětem i dospělým techniku sgrafita, která zdobí značnou část domů v centru města. Na Horním náměstí bude připravena podložka, tradiční nástroje a materiál potřebný pro výrobu sgrafita. Každý zájemce si může vlastní rukou vyškrabat, vyrýt, vytlačit své sgrafito a promítnout tak do vápenné malty svoji vlastní představu o sgrafitu.


obrázek - bez názvu

Čtvrtek 4. 7.  10:00 hodin – DCERY MATKY ZEMĚ (dvorek Spolkového domu)

Loutková hra na motivy indiánských mýtů nás zavede do daleké a dávné Ameriky. Dozvíte se, jak se z lovců stali zemědělci. Setkáme se s indiány, kteří objevili tajemství tří dcer Matky Země: Fazole, Kukuřice a Dýně.
Hra je pro děti i dospělé, vegetariány i masožravce, indiány i bělochy.
Z repertoáru divadla ToTem.

14:00 hodin – SLAVONICE ZASE JINAK

Netradiční prohlídka města s průvodkyní Mirkou Nevrklovou, která se prezentaci slavonických zajímavostí dlouhodobě věnuje. Sraz u kašny na dolním náměstí (náměstí Míru).

16:00 hodin – NOVORKOVI (dvorek městského muzea)

Honza a Tonička Novorkovi jsou vítězi Dětské porty a na dvorku Městského muzea ve Slavonicích se představí i se svými rodiči na letním folkovém koncertě.


obrázek - Cirkusárium

Pátek 5. 7.   10:00 hodin – CIRKUSÁRIUM (dvorek Spolkového domu) 

Na vědomost se dává , že do vašeho města přijíždí nejmenší zvířecí cirkusové varieté na světě. Tento cirkus je ojedinělý tím, že v něm žádných lidí nevystupuje, anóbrž program čistě ze zvířecích kousků jest sestaven. Nenechte si náš cirkus ujít neb se již nemusí opakovat, každé představení je originál. Zveme malé a velké, tlusté i tenké! Tomáš Běhal a jeho divadlo Toy Machine.

14:00 hodin - VÝLET DO FRATRES - MUZEUM HUMANUM

Sraz u kašny na dolním náměstí (náměstí Míru). Po zrušené železniční trati do Rakouska, dnes oblíbené a hodně navštěvované cyklostezce, se vypravíme do nejbližší rakouské vesničky, v níž spolek Kulturbrücke Fratres vybudoval úctyhodnou sbírku stovek sošek, kultovních předmětů, insignií, amuletů a dávných nástrojů z pěti kontinentů. Muzeum Humanum tak zve k neobvyklému seznámení s širokými výsledky lidské kultury a jejich přímému srovnávání. Vstupné dle ceníku M. Humanum.


obrázek - Kejklíř

Sobota 6. 7.   10:00 hodin – TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA (dvorek Spolkového domu)

Bylo – nebylo: byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou se taky pustil daleko za jelenem a zabloudil... Že to odněkud znáte? Jak by ne! Lidové pohádky nás přeci provázejí od malička a odjakživa. Vyprávějí totiž o tom nejdůležitějším: o osudu, o pokoře a o odvaze, o životě a smrti, a taky o lásce, která je tou největší odměnou. Inscenace seznamuje s ušlechtilým jazykem jedné z našich nejkrásnějších národních pohádek a zároveň s moderně chápanou tradicí loutkového divadla, které vychutnávaly generace našich předků. Tematicky se obrací k oblasti, která byla a je i dnes aktuální: zpupnost a panovačnost, pokora a nebojácnost, osud a jeho naplnění. Z repertoáru divadla Kejklíř.


DÍLNA TISKÁNÍ a MOZAIKOVÁNÍ – během Trojmezí si můžete užít také dílnu s akad. mal. Zuzkou Krajčovičovou, která má na Horním náměstí ATELIER. Od čtvrtka do soboty budete mít vždy od 10 do 15 hodin možnost nahlédnout do svých tvůrčích kapacit a něco hezkého si vytvořit.

VIVAT VARHANY – festival, který pořádá Česká kultura - http://www.ceske-kulturni-slavnosti.cz/ - nabídne ve Slavonicích každý podvečer během festivalu Trojmezí koncerty varhanní hudby. Začátky vždy v 19 hodin. Dne 3. 7. – kostel Božího Těla, 4. 7. – farní kostel, 5. 7. – Klášter u Nové Bystřice a 6. 7. – závěr festivalu bude ve farním kostele. Varhany jsou sváteční nástroj a koncerty budou určitě, tak jako v minulých letech, nádherné.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži