Kamiony

obrázek - bez názvu

Nákladní doprava

Omezení tranzitní nákladní dopravy na trase Dačice - Fratres bude zjevně běh na delší trať. Město Slavonice proto zpracovalo seznam problémů, které se
týkají krajských silnic a které je možno začít řešit ihned. Seznam byl zaslán na Krajský úřad Jihočeského kraje a měl by sloužit při jednáních o řešení problémů vyvolávaných nárůstem nákladní dopravy ve Slavonicích.

S návrhem opatření se můžete seznámit na webových stránkách města. Pokud víte o dalších dopravních problémech, které je potřeba řešit, obraťte se na MěÚ Slavonice. Seznam je možno postupně doplňovat, aktualizovat. Návrhy a připomínky zasílejte písemně nebo elektronicky podatelna@mestoslavonice.cz) na MěÚ Slavonice. Materiál je k nahlédnutí i na stavebním odboru MěÚ Slavonice.

Projednání Petice
"Ne - Transitní kamionové přepravě Slavonicemi"

Odpověď Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 13.2.2013

Krajský úřad nás informoval, že jednání plánované na 7.3.2013 o petici bylo odloženo, vzhledem ke klimatickým podmínkám, které neumožňovaly provést prověření komunikace na místě samém.

O dalším průběhu jednání Vás budeme informovat. Za petiční výbor Tereza Kuhnová.

Převzato z webu občanského sdružení Mařížský park.   

Nákladní doprava

 

Na základě dopisu starosty města adresovaného krajskému radnímu pro dopravu byl navržen termín pro první jednání s nově zvoleným vedením kraje o tomto problému. Pracovní schůzka s radním Antonínem Krákem by se měla konat již po 10. lednu 2013 v Českých Budějovicích. Předmětem jednání bude hledání možností pro omezení tranzitní silniční nákladní dopravy na zdejších nevyhovujících silnicích a na průtahu městem a dále pak projednání realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rada města bude usilovat o to, aby byla další projednávání svolávána do Slavonic a byla na nich umožněna i účast veřejnosti.

Slavonické Novinky, prosinec 2012

 

Státní koncepce by měla řešit, kudy kamiony pojedou a udělat silnice

Jindřichohradecký DENÍK/Lenka Novotná - 17.10.2012

Slavonice - Pokračujeme v pravidelném seriálu rozhovorů, ve kterých se představitelé měst a obcí na Jindřichohradecku vyjadřují k aktuálnímu dění v jejich lokalitě. Dnes na otázky odpovídá starosta Slavonic Josef Urban.

Slavonicemi v poslední době hýbe petice aktivistů za zastavení kamionů mířících přes hraniční přechod do Rakouska. Jaká je současná situace?
Petice byla určená krajskému úřadu, ale nyní je po volbách, takže se nejdříve musí zase vše usadit. Z našeho pohledu je to věc, kterou schválilo minulé zastupitelstvo a my nyní bojujeme o rekonstrukci silnic. Neustále korespondujeme s krajem a chceme, když kraj povolil průjezd kamionů přes přechod, aby také silnice k němu měly příslušné parametry.

Starosta Slavonic Josef Urban. Takže vy kamiony tak úplně nezatracujete?
Nic není jen bílé a nebo černé. Všechno souvisí se státní koncepcí, která by měla řešit, kudy chceme, aby kamiony jezdily, a zde udělat pořádné silnice a ne pouštět dopravu přes komunikace 2. a 3. třídy a nechat je ničit. Ale u nás, bohužel, většina peněz jde na dálnice na severu a tady na jihu se bojuje o peníze na kousek dálnice. Nemáme tady silné subjekty, které by se o kvalitní silnice zasadily. Jsme především turistická oblast a dnes se vše, bohužel, bere především podle ekonomických ukazatelů. Náklad se vozí na co největších autech, menší už se nevyplatí, a to se potom odráží úplně všude.

Vzpomenul jste, že Slavonicko je především turistická oblast, ale podle signatářů petice proti kamionům přes hranice, i turistům jejich zvýšená frekvence vadí.
Ano, je zde spousta cyklistů a víme, jak někteří řidiči kamionů jezdí, k tomu se přidávají vážné nehody. To je problém úzkých a nevyhovujících silnic. Těžká doprava se ale projevuje i v samotném centru města na památkách.

V centru města chystáte úpravy parkování, můžete seznámit se záměrem?
Jde o to uspořádat parkování, neboť stávající stav nevyhovuje. Není dostatek místa, aby se dostalo na všechny, aby mohli před domem zaparkovat majitel i celá rodina. V samotném centru je zóna a parkovat je možné jen na vyhrazených parkovištích. Jenomže je nutné řešit zásobování, ale i třeba návštěvu pošty, bankomatu. Je otázkou, zda lidé musí všude jezdit auty. Samozřejmě všichni nebudou spokojeni, ale chceme vymyslet systém zavedení karet. Vše je ale stále ve stádiu zrodu a teprve čas ukáže, zda se to osvědčí a bude to mít budoucnost. Na prosincovém zastupitelstvu bychom již měli podle předpokladů o kartách rozhodnout.

Připravujete ještě nějaká další dopravní opatření?
Na vstupní vjezd na náměstí a ve Švermově ulici chystáme instalaci retardérů, abychom zklidnili a zbezpečnili dopravu.

A jaké ještě máte plány do konce roku?
Ještě bychom chtěli stihnout opravit nějaké místní komunikace.

Autor: Lenka Novotná

------------------------------------------------------------------------------------

Kamiony mají na úzké silnici problém se míjet

JEŘÁB V PŘÍKOPU a za ním dva kamiony, které se pokoušejí na silnici ze Slavonic do Dačic vyhnout. V létě se zde stala tragická nehoda, kdy kláďák „smetl" do příkopu motocyklistu. Ten na místě zemřel. Občané a především řidiči se bojí. Autor: Martina Havlíčková

JINDŘICHOHRADECKÝ DENÍK/Lenka Novotná

21.11.2012

Slavonice - Na nové petici proti kamionům mířícím přes Slavonice do Rakouska je kolem 400 podpisů.

Podle jedné z iniciátorek petice Martiny Havlíčkové mají Slavonice přibližně 2500 obyvatel, a to včetně kojenců a dětí, takže podepsal téměř každý šestý občan.

„Předchozí podpisové akce se zúčastnili i turisté a výsledek byl přes 700 podpisů," uvedla Martina Havlíčková. Pokračovala, že obě petice vyjadřují nesouhlas občanů Evropské unie s rozhodnutím krajského úřadu povolit využívaní dopravní sítě pro kamionovou přepravu ve městě a krajině, kde tato dopravní síť nevyhovuje parametry.

A dramatické situace, které zažívají řidiči, i vážné dopravní nehody na trase ze Slavonic na Dačice jí dávají za pravdu.

„Zjišťovali jsme, proč došlo až k takové situaci, že na následky dopravní nehody zemřel občan Slavonic, že jsou poškozovány silnice nepřiměřeným zatížením a jsou ohrožováni žáci při cestě do i ze školy rychlou jízdou nejen kamionů. Za období, kdy se počalo jednat o otevření hraničního přechodu Slavonice - Fratres pro kamionovou přepravu, což je více než tři roky, a pak od zkušebního otevření přechodu před více než rokem se Městský úřad ve Slavonicích nezabýval strategií pro vyřešení této situace a krajský úřad Jihočeského kraje připomínky od zástupců městské samosprávy neřešil," míní signatářka petice Martina Havlíčková.

Všichni nyní vyčkávají, až se po volbách krajský úřad ustálí a bude možné jednat.

Starosta Slavonic Josef Urban zdůrazňuje, že vedení města s krajem jedná. Ale věc má svůj rub i líc. „Na jedné straně skutečně původně silnice 3. třídy není na těžkou nákladní dopravu stavěná, ale na druhé straně nemůžeme zůstat bez obslužnosti. Vytěžené dřevo se jinak od nás neodveze. Takže my nechceme kamiony a zároveň potřebujeme podpořit ekonomiku. To znamená, že musíme najít kompromis. Především je třeba silnice vybavit tak, aby vydržely provoz, a to není možné udělat ze dne na den, ale může to trvat roky," vysvětluje starosta Josef Urban.

Autor: Lenka Novotná

------------------------------------------------------------------------------------------

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky