Sběrný dvůr Slavonice, odvoz zeleně

obrázek - Sběrný dvůr v zimě 2010-2011

ODVOZ ZELENĚ

Podnik města Slavonice bude provádět svoz odpadů zeleně ze zahrádek. Vlek na odpad bude přistaven v odpoledních hodinách a odvezen následující den. Do vleku je možno odkládat pouze odpad ze zeleně. Větve je možno odložit vedle vleku. Odkládat jiný odpad do vleku nebo vedle vleku je nepřípustné.

Termíny přistavení vleku:

v pondělí dne 10.10. v ulici Julia Fučíka před domem pana Šabatky
v úterý dne 11.10. v Lebeděvově ulici u kotelny
ve středu dne 12.10. v Rudolecké ulici u kuželny
ve čtvrtek dne 13.10. v ulici Úvoz u bašty
v pondělí dne 17.10. na parkovišti u autobusového nádraží
v úterý dne 18.10. v Mařížské ulici proti obchodu p. Kříže
ve středu dne 19.10. v ulici Karla Čapka u trafostanice

Dále Podnik města Slavonice provede dne 10.10.2011 sběr železného šrotu a vyřazeného elektrozařízení. Odpad můžete odložit ke komunikacím v neděli 9.10. v odpoledních hodinách. Odvezen bude pouze železný šrot a vyřazená velká elektrozařízení (pračky, lednice, televize, atd).

Zprávy ze Sběrného dvora Slavonice

Předem bych chtěl požádat občany a návštěvníky sběrného dvora ve Slavonicích, aby dodržovali provozní řád a pokyny obsluhy SD. V provozním řádu je například uvedeno, že se na SD ve Slavonicích nesmí vybírat zeleň, větve a podobný odpad ze zahrádek (tzv. bioodpad). Slavonický SD na to není zařízen a také nemá patřičná povolení na odběr. Tento materiál by si měl každý zahrádkář likvidovat na své zahrádce např. kompostováním nebo může využít přímo určené vleky, které město přistavuje dvakrát do roka.

Pokud se odpadu nemůžou občané zbavit sami, mají možnost ho vozit na skládku komunálního odpadu Borek v Dačicích, kde tento odpad kompostují ve velkém. Bohužel předpisy na provoz větší kompostárny, např. městské, jsou velice přísné a její zřízení a provoz dosti nákladné. Proto město Slavonice nemůže o jejím zřízení v nejbližší době uvažovat. Existuje také možnost tzv. komunitní kompostárny, kterou si zřídí a provozuje např. jedna zahrádkářská kolonie. To by mohlo být také jedno z řešení, ale to už je jen na vůli a ochotě místních zahrádkářů, zda se do takovéto akce pustí.

Ale zpět k SD Slavonice. Po uplynutí první poloviny roku můžeme konstatovat, že návštěvnost, a tím i výběr odpadu a zpětný odběr elektrozařízení ve SD se oproti loňsku značně navýšil. Jen televizorů a monitorů se za polovinu letošního roku vybralo 262 kusů. Pro zajímavost: recyklací tohoto relativně malého množství elektrozařízení se ušetří 197 m3 vody. Tolik vody se spotřebuje přibližně při 2 592 sprchování a dále například 777 litrů ropy, na kterou by běžný automobil ujel asi 5 957km – takovéto množství vody a ropy by se spotřebovalo při výrobě nových součástí bez využití recyklovaného materiálu.    Velmi se také zvýšil výběr plastu, papíru a papírových obalů. Dále přibývá nebezpečných látek a chemikálií, které se občané naučili nosit k nám do SD a ne je vyhazovat do popelnic, čím ničili nejen půdu a vodu, ale i životní prostředí celkově.

Provoz každého sběrného dvora, ne jen toho našeho ve Slavonicích, je docela nákladný. Ale vzhledem k tomu, jaký je to přínos pro životní prostředí, věřím, že se tyto nemalé finanční prostředky určitě dříve či později vrátí nám všem. Závěrem bych chtěl ještě jednou upozornit všechny místní občany, chataře a chalupáře, kteří na náš SD jezdí, že opravdu nemůžeme vybírat pneumatiky z automobilů a některé jiné autosoučástky ani již zmiňovanou zeleň ze zahrádek.                     

Provozovatel SD Slavonice PMS s.r.o., Slavonické novinky, srpen 2011.

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky