stanovy sdružení

Stanovy sdružení jsou základním dokumentem pro fungování sdružení. Formulují jeho cíle, podmínky členství, práva a povinnosti členů, orgány sdružení, zásady hospodaření a další nezbytné podmínky fungování sdružení včetně podmínek jeho zániku.

Hlavním cílem činnosti sdružení občanů a přátel města Slavonice je podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce.

Celé znění stanov najdete ZDE.

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích